Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

54 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dathlu diwylliant Cymru ar y Glannau

29 Chwefror 2016

Y penwythnos hwn, bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau dan ei sang wrth i ni ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda rhaglen lawn o gerddoriaeth werin a thwmpath, dreigiau a chennin Pedr.

Cynhelir ein Parti Dydd Gŵyl Ddwi ar ddydd Sadwrn 5 Mawrth rhwng 12pm ac 8pm.

Delweddau rhyfeddol gwobr Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn yn cyrraedd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

25 Chwefror 2016

Bydd arddangosfa fyd-enwog Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn, sydd ar fenthyg o’r Amgueddfa Hanes Natur yn Llundain, yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 27 Chwefror i 24 Ebrill 2016 – 100 delwedd o ddirgelion byd yr anifeiliaid a thirluniau rhyfeddol.

Chwaraewyr y People’s Postcode Lottery yn cynyddu eu cefnogaeth i Amgueddfa Cymru gyda £25,000 ychwanegol

9 Chwefror 2016

Pleser Amgueddfa Cymru yw cyhoeddi bod chwaraewyr y People’s Postcode Lottery wedi dyfarnu £1.425 miliwn yn ychwanegol dros yr hirdymor i’w helusennau dewisedig. Mae Amgueddfa Cymru ymhlith 57 elusen fydd yn derbyn £25,000 yn ychwanegol gan chwaraewyr y loteri.

Astronot Cyntaf Prydain yn difyrru’r dorf yn y Glannau

2 Chwefror 2016

Bu’r gwyddonydd ac astronot Helen Sharman (OBE) yn difyrru’r dorf yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ddiweddar wrth roi sgwrs arbennig o ddiddorol am ei phrofiadau yn y gofod.

Roedd pob tocyn wedi’i werthu ar gyfer y digwyddiad ar ddydd Sadwrn 30 Ionawr, lle bu Helen yn rhannu rhai o’i straeon rhyfeddol.

Dathlu Blwyddyn y Mwnci yn y Glannau

1 Chwefror 2016

Bydd hi’n flwyddyn newydd Tsieineaidd yn fuan, ac unwaith eto mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn rhoi help llaw i Ganolfan Cymuned Tsieineaidd Abertawe gyda’r dathliadau.

Blwyddyn y Mwnci fydd 2016/17, a bydd cyfle i ymwelwyr ymuno â’r dathliadau mewn diwrnod o gerddoriaeth, gweithdai a pherfformiadau i’r teulu cyfan ar ddydd Sul, 7 Chwefror o 11am–4.30m.

Enwi deinosor Cymreig newydd

21 Ionawr 2016

Cyhoeddi papur yn rhoi enw a disgrifiad swyddogol i’r deinosor Jwrasig hynaf yn y DU