Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

72 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gweithgareddau Hanner Tymor a Calan Gaeaf

26 Hydref 2007

Os ydych chi'n chwilio am weithgareddau Hanner Tymor a Chalan Gaeaf i gadw'r plant yn brysur yn ystod yr wythnos nesaf, yna Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis yw'r lle i chi.

Adroddiad Blynyddol Amgueddfa Cymru 2006-07

24 Hydref 2007

Y Senedd, Bae Caerdydd
12.30 pm, dydd Iau, 25 Hydref 2007

Bydd yr achlysur cyhoeddus uchod, a gaiff ei gyflwyno gan Weinidog Treftadaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru, Rhodri Glyn Thomas AC, yn amlinellu strategaeth 10 mlynedd i drawsnewid Sain Ffagan – atyniad mwyaf poblogaidd Cymru.

Archesgob Caergaint yn agor Eglwys Sant Teilo yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru

15 Hydref 2007

Ym 1998 dechreuodd Sain Ffagan ar yr her o symud, ailgodi ac adfer eglwys ganoloesol o waith maen – un o’r projectau cyntaf o’i fath yn Ewrop. Ar 14 Hydref 2007 agorodd Y Parchedicaf Dr Rowan Williams Archesgob Caergaint yr adeilad hynod hwn – Eglwys Sant Teilo o Bontarddulais – yn swyddogol yn yr amgueddfa awyr agored ar gyrion Caerdydd.

Digwyddiad i'r cyhoedd i lansio Adroddiad Blynyddol newydd Amgueddfa Cymru

9 Hydref 2007

Bydd digwyddiad arbennig i'r cyhoedd yn Y Senedd ym Mae Caerdydd yn lansio Adroddiad Blynyddol newydd Amgueddfa Cymru.

Gweithgareddau di-ri i'r teulu cyfan yn y de-ddwyrain ym mis Hydref

9 Hydref 2007

Mae llond y lle o hwyl yn disgwyl ymwelwyr Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru a Big Pit ym mis Hydref.

Sain Ffagan a Chymdeithas Pobl Fyddar Prydain yn cynnig teithiau ar y cyd

2 Hydref 2007

Mae Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru ynghyd â Chymdeithas Pobl Fyddar Prydain yn cynnig teithiau Iaith Arwyddion Prydain (IAP) gyda Thywysion Byddar – dyma'r tro cyntaf i amgueddfa yng Nghymru gynnig teithiau o’r math yma.