Storïau Gwerin

Nôl i Hafan Storiwyr

Lewis T Evans (1882-1975)

Seler, Y Gyffylliog, sir Ddinbych.

Lewis Evans

Ganed yn Nhy'n-y-gilfach, Cefn Brith, Plwyf Cerrigudrudion, sir Conwy. Bu'n was fferm, yn dyddynnwr, yn chwarelwr, yn gipar ac yn goedwigwr. Roedd hefyd yn fardd galluog ac yn gynheilydd traddodiad nodedig. Cofnodwyd oddeutu 400 o'i storïau ar dâp gan Amgueddfa Werin Cymru yn ystod 1964-74. (Am wybodaeth bellach parthed y storïwr, gweler y nodiadau i'r stori: 'Robin Ddu a'i Frodyr'.)

Am wybodaeth bellach, gweler y nodiadau i stori 'Robin Ddu a'i Frodyr.'

Stories Presented