Amgueddfa Blog: Addysg

Helo gyfeillion y gwanwyn,

Mae’n amser diddorol i astudio ac arsylwi ar y tywydd! Bydd y rhan fwyaf ohonoch wedi gweld eira a gwyntoedd uchel yr wythnos ddiwethaf. Rwy'n deall bod llawer o ysgolion wedi'u cau, a hyd yn oed os oedd eich ysgol ar agor efallai ei bod hi’n rhy beryglus i gymryd darlleniadau tywydd.

Mae'n debyg byddwch chi wedi clywed pobl yn sôn am rybuddion tywydd dros yr wythnos ddiwethaf. Caiff rhybuddion tywydd eu rhyddhau gan swyddfa’r MET (gwasanaeth tywydd swyddogol y DU) gyda chod lliw (gwyrdd, melyn, ambr a choch) i ddangos pa mor eithafol fydd y tywydd mewn gwahanol ardaloedd.

Gwyrdd: dim tywydd garw.

Melyn: posibilrwydd o dywydd eithafol, gofalwch.

Ambr (oren): posibilrwydd cryf y bydd y tywydd yn effeithio arnoch chi mewn rhyw fodd, paratowch.

Coch: yn disgwyl tywydd eithafol, cynllunio ymlaen llaw a dilyn cyngor y gwasanaethau brys ac awdurdodau lleol.

Mae’r Swyddfa Dywydd hefyd yn defnyddio symbolau i ddangos pa fath o dywydd i’w ddisgwyl. Dyma symbolau yn dangos rhybudd coch am law, rhybudd gwyrdd am wynt ac eira, rhybudd ambr am iâ a rhybudd gwyrdd am niwl. Mae hyn yn golygu bydd hi'n bwrw glaw yn drwm a dylech chi baratoi am iâ. Beth am edrych ar y tywydd lleol ar wefan y Swyddfa Dywydd?

Yr wythnos diwethaf gwelodd rhai ardaloedd rybuddion ambr a choch ar gyfer gwynt, eira a rhew oherwydd storm Emma a’r 'Dihiryn o'r Dwyrain’. Mae swyddfa’r MET yn ein rhybuddio er mwyn i ni baratoi am dywydd garw. Gall tywydd garw (fel gwynt cryf ac iâ) achosi problemau a’i gwneud hi’n anodd teithio. Weithiau bydd ffyrdd, rheilffyrdd a hyd yn oed ysgolion yn cau oherwydd tywydd gwael.

Pa fath o dywydd weloch chi yr wythnos diwethaf? Os nad oeddech chi’n gallu casglu cofnodion tywydd, nodwch 'dim cofnod' ar y ffurflen, a dweud yn yr adran sylwadau pa fath o dywydd weloch chi! Gallwch chi hefyd roi gwybod sut hwyl sydd ar eich planhigion, ac a ydynt wedi blodeuo?

Daliwch ati gyda'r gwaith da gyfeillion,

Athro’r Ardd

 

 

Sylwadau am y tywydd:

Ysgol Beulah: Roedd eira yn pot ni :)!!!!!!!!!.

Ysgol Carreg Emlyn: Mae hi wedi bwrw eira yma heddiw.

Ferryside V.C.P School: mae wythnos hyn wedi bod yn bwrw lot

Broad Haven Primary School: Snow Hail sleet sun rain gales . We have seen them all.

St Robert's R.C Primary School: We had a cold week this week.

Peterston super Ely Primary School: Lots of snow on Friday

Steelstown Primary School: Once again northern Ireland has been hit by a cold patch but Derry has once again missed out on heavy snowfall roll on spring.

Severn Primary: Some other places got some snow and it was really cold on Thursday when we went out for Games because of the wind. Hope we get snow!

St Paul's CE Primary School: WINDY AND COLD SNOW SHOWERS

Canonbie Primary School: We had snow again this week and lots of rain. Little signs of life springing through but no flowering bulbs yet.

Canonbie Primary School: This week has been a bit mixed weather wise. We had freezing conditions and snow on Tuesday but milder conditions by Friday. Typical British weather.

Carnbroe Primary School: Hi Professor Plant, we were off all week except for Thursday and Friday. The weather this week has been cold and icy.

Peterston super Ely Primary School: Snow days on Thursday and Friday

Onthank Primary School: No record of result due to snow days.

Auchenlodment Primary School: The Beast from the East hit this week! There was lots of snow and we were off school, yippee!

St John's Primary School: School was closed on Thursday due to weather conditions.

Fleet Wood Lane Primary School: School closed because of snow on Weds – Fri.

Carnforth North Road Primary School: The weather this week has been very cold and windy. The children have had to wrap up warm to gather the data.

Portpatrick Primary School: Very cold first thing - frozen ground, but no snow.

Inverkip Primary School: Hi professor plant Monday we had ALOT of rain but every other day it didn't rain at all. The temperature was warm then it dropped down but steadied up at the end of the week.

Steelstown Primary: We are starting to get some warm weather and some of our bulbs are growing.

Arkholme CE Primary School: It was very cold and on some days it was frosty.

St Andrew's RC Primary School: The rain gauge was broken by the frost, we have ordered a new one. This is why we have no rainfall for Wednesday, Thursday or Friday.

 

Sylwadau am eich planhigion:

Ysgol Beulah: Roedd y tywydd yn oer iawn felly dydy'r blodau ddim wedi blaguro eto.

Ysgol Y Traeth: Mae sawl un o'r blodau wedi dechrau tyfu a rhai wedi dechrau agor yn araf. Mae 14 crocws wedi tyfu a 27 daffodil wedi tyfu.

Carnbroe Primary School: Hi Professor Plant, our bulbs still have not bloomed yet. The weather this week has been changeable. It has been wet, really really cold and icy and although the sun is out it's been cold.

Ysgol Bro Pedr: Many bulbs making an appearance now - a very cold week

Peterston super Ely Primary School: Meghan's crocus has finally flowered! Hopefully when we return from our half term holiday a few more will have flowered too.

Peterston super Ely Primary School: The children are very excited this week as one of our crocus bulbs has finally flowered!

Darran Park Primary: The temperature is still very cold. Our daffodils haven't grown but our crocus have a little bit.

Inverkip Primary School: Mon - Wed school holidays so no data collected. The bulbs are growing well in the pots but not in the ground yet. None have started to flower.

Pembroke Primary School: Looks like I planted two crocus and 1 daffodil. When I saw mine I was surprised.

Pembroke Primary School: This was the first in our class. T has now left the school. The pot wasn't full to the top with compost so this may have resulted in it flowering early.

Auchenlodment Primary School: Got colder this week with very little rainfall. Most of the bulbs have begun to sprout!

Stanford in the Vale Primary School: Beautiful deep purple flower.

Ysgol Bro Pedr: The first crocus opened over our half term.

Bacup Thorn Primary School: Monday and Tuesday were teacher training days at Thorn. We are back and ready to measure! The children noticed some of our bulbs are making a slight appearance!!

As we are sure you are aware, there's a lot that goes on behind the scenes at the National Museum of Wales, including research, conservation and work experience. This week is Student Volunteering Week and in honor of this, we have taken the time to find out a little bit more about one of our interns, Eirini...


Profile

Name: Eirini Anagnostou

Job title/ Role: Intern

Department: History and Archaeology, National Museum Cardiff


Where you are you from?

Greece

What are you studying?

I am a student of Aristotle University of Thessaloniki, studying Archaeology and History of Art

Why did you choose to study Archaeology and History of Art?

I've been interested in Art since high school, particularly Contemporary but also Renaissance and Byzantine art and I am also interested in cultural history and civilisations.

What are you doing here?

Erasmus+ placement programme, working as an intern updating the Portable Antiquities Scheme Cymru database – I’ve worked here for 2 months so far!

What are your main duties?

Using the Photoshop programme and processing images of artefacts found by mainly metal detectorists to go on the PAS database.

Next week I will be doing some photography, and working on developing stories on a collection of Ancient Greek coins. I am also hoping to have input into the development of an exhibition concept.

Why did you come to Cardiff?

I visited Cardiff three years ago and I liked the city. I chose the National Museum because it is one of the biggest museums in the UK. I think it’s a good experience for my personal development and future aspirations.

Are you enjoying your time in Cardiff?

Yes, Cardiff is a lovely city with friendly people. There are many things to do and a beautiful castle!

What have you enjoyed the most about working at NMW?

The working environment here is very friendly and helpful. I’ve learnt a lot and I’ve had the opportunity to see the galleries – I was amazed at the extensive collection of Impressionist paintings!

Have you seen anything that’s not currently on display that particularly interested you?

I’ve never seen so many artefacts before – I’ve never seen bones and prehistoric artefacts like those collected in the museum’s stores, and I enjoyed having the opportunity to see them.

What do you hope to learn from this experience?

I hope to learn how a museum works because I’d like to do a Masters in Museum Studies and possibly become a curator. I am still deciding where to study for my Masters degree. I also am enjoying experiencing living abroad and I hope to continue travelling for a couple more years.

To see more content related to the Portable Antiquites Scheme and the Saving Treasures; Telling Stories Project, a project currently working with PAS and local metal detectorists and communities to record all archaeological findings, click here.

Rydyn ni'n barod ar gyfer tymor wyna arall yn Sain Ffagan ac rydyn ni'n gwybod eich bod chi'n edrych ymlaen at y #sgrinwyna.  Felly, rydyn ni wedi casglu atebion i rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin a gododd dros y tair blynedd diwethaf. Cofiwch y canlynol pan fydd pethau'n poethi yn y sied wyna:

Oes unrhyw un yn gofalu am y defaid?

Mae tîm bychan a diwyd yn gofalu am y sgrinwyna. Pan fydd pethau'n prysuro bydd staff profiadol wrth law ddydd a nos.  

Yw'r defaid mewn poen? 

Ydyn - mae nhw'n rhoi genedigaeth, a gall esgor fod yn broses hir a phoenus! 

Rydw i wedi bod yn gwylio dafad mewn trafferthion - pam nad oes neb yn mynd i'w helpu hi?

Mae defaid yn anifeiliaid nerfus sydd ddim yn ymlacio o gwmpas pobl. Eu greddf yw rhedeg i ffwrdd (fel y gwelwch chi pan fydd aelodau'r tîm yn mynd i mewn). Mae rhedeg o gwmpas y sied yn rhoi straen ar y defaid ac yn arafu'r enedigaeth. Mae'r bugeiliaid yn gwylio'n dawel o bell ac yn ymyrryd cyn lleied â phosibl. Mae sied dawel, ddigynnwrf yn golygu genedigaeth gynt i bawb.

Ond mae hi wedi bod mewn trafferthion ers oes a does neb wedi'i helpu hi!

Yn ogystal â'r sied ar y camera, mae siediau meithrin ar gyfer y defaid a'r wyn. Bydd y tîm yn asesu anghenion y praidd i gyd ac yn blaenoriaethu'r defaid gwannaf. Bydd oen sâl sydd angen cael ei fwydo drwy diwb yn cael blaenoriaeth dros ddafad sy'n esgor. Cofiwch, efallai bod aelod staff yn gwylio gerllaw ond ddim ar y sgrin.

Pam ydych chi'n gadael iddo barhau mor hir?

Rhaid gadael y broses esgor tan bod ceg y groth wedi lledu digon i'r oen gael ei eni. Gall hyn bara 30 munud, neu sawl awr. Yn aml, y rhai sy'n gwneud y mwyaf o ffys yw'r defaid blwydd sy'n rhoi genedigaeth am y tro cyntaf. Y defaid yma sy'n gorfod gweithio galetaf i agor ceg y groth. Genedigaeth caesarian fyddai'r dewis olaf un, ac nid yw'r rhagolygon ar gyfer y ddafad yn dda iawn. Mae esgoriad hir yn ddewis llawer gwell bob tro - sori ferched!

Mae dafad yn y sied yn sgrechian mewn poen...

Mae defaid fel arfer yn hollol dawel wrth roi genedigaeth (yn wahanol i amser bwydo!). Bydd anifeiliaid gwyllt yn rhoi genedigaeth mor dawel â phosib er mwyn osgoi denu sylw ysglyfaethwyr ar foment mor fregus. Pan fydd dafad gyda'i llygaid led y pen, yn taflu ei phen yn ôl ac yn dangos ei gweflau, mae'n arwydd o gryfder y cyfangiadau. Mae hyn yn beth da ac yn golygu ei bod hi yn ymroi ac y bydd hi'n rhoi genedigaeth yn fuan.

Rydw i newydd weld y bugail yn rhoi pigiad i'r ddafad - pigiad o beth?

Gall pigiad calsiwm gyflymu'r broses os yw dafad wedi bod yn esgor am amser hir ond nad yw ceg y groth yn agor yn rhwydd.

Pam fyddan nhw weithiau'n siglo'r oen gerfydd ei draed?

Mae'n hanfodol bod yr oen yn dechrau anadlu ar ei ben ei hun yn syth wedi cael ei eni. Weithiau mae'r gwddf a'r trwyn yn llawn hylif. Weithiau bydd y bugail yn gwthio gwelltyn i drwyn yr oen i'w helpu i beswch neu disian. Os na fydd hyn yn gweithio byddan nhw weithiau'n siglo'r oen gerfydd ei goesau ôl. Mae'n olygfa ddramatig, ond dyma'r dull gorau o glirio'r hylif. Mae grym allgyrchol yn helpu'r oen i beswch yr hylif allan.

Beth mae nhw'n ei wneud wrth roi eu dwylo y tu fewn i'r ddafad?

Darllenwch y blog yma o 2016 am esboniad llawn o beth sy'n digwydd.

Swansea has a whole host of treasures just lying within its midst, from the Red Lady of Paviland to the 4200 year old flint dagger that formed the basis for Saving Treasures; Telling Stories first Community Archaeology project, ‘The Lost Treasures of Swansea Bay’. With the rip roaring tides, miles of beaches and hidden caves waiting to be discovered, you’d expect the sea (for which the city is named) to occasionally stir up something significant; but what about an unassuming Welsh livestock farm? Doesn’t sound like the setting for a major archaeological discovery, does it? Suprisingly, that’s exactly where local man, Geoff Archer, picked up one half of a Middle Bronze Age copper-alloy palstave axe mould dating somewhere between 1400-1200 BC.

It was over two decades ago when Geoff first picked up a metal detector, having first taken it up as a hobby after he got married. But it wasn’t until he retired last year that he was able to really get out into the field, and armed with a pair of wellies and a brand spanking new detector, he decided to venture to one of his old jaunts – a farm not far from his home.

“Over the last few nights I’d been thinking about going to the farm and something was telling me to go to the right hand side of it, just to walk the fields,” he explains, “so that’s what I did.” After traipsing around in the mud for a few hours, Geoff stumbled upon a patch of uneven terrace he couldn’t help but investigate.

Unearthing History

“I got to the lumpy, bumpy parts, had a couple of signals – nothing much.” But then Geoff had another signal, “a cracking signal” and realised it was time to dig around in the dirt to find out what it was. Figuring it would just be another case of random odds and sods, or a coke bottle lid (they find an abundance of litter!) he was surprised to hear a clunk.

“I hit this bloomin’ great big stone, so I dug around it, lifted up a clod of earth” and underneath yet another stone he noticed something interesting inside the muddy cave, something not made of rock. “What the heck’s that?” he thought, picking up the oddity with care. 

“I pulled it out and on the back end of the mould there’s, like, ribs.” This prompted Geoff to recall a discovery he made about 15 years ago, when he wasn’t so rehearsed in Bronze Age metalwork.

“Going back, must be about 15 years ago, I found an item - I didn’t know what it was. I wasn’t experienced enough then. So this item, I took it home and I put it in the garage, as most detectorists do!” He had a feeling it was important but wasn’t sure why.

After a few years of picking the item up off his work bench and trying to decipher its meaning, Geoff decided to take it up to the kitchen and do some research. “So I started buying books to research Roman, believe it or not, alright? So, I bought this book and I was looking through it. I got to the part for the Stone Age, read that. Then I got to the Bronze Age, and I turned a couple of pages and there was the item I’d found! Bronze Age Axe Head. My jaw just dropped, right? And the Bronze Age Axe Head had ribs on the outside.”

Devastatingly, Geoff has misplaced the axe head, which he is now, more than ever, desperate to locate – and even more upsetting still, it’s the same type of axe as the mould he discovered 15 years later would have been built to make. “It’s what they call a loop, I think it’s got two loops on this one, each side, where they used to put, if you can imagine, the Bronze Age axe head. It’s flat, but this part at the back, its round and they put it over the wood and then they loop it, they tie it onto the wood to secure it.”

Monumental findings

When Geoff uncovered the mould, he immediately realised its importance thanks to his previous finding – but he still wasn’t entirely certain of what it was he’d discovered. “On the inside of the mould, there’s like a round piece, like in the middle part. I honestly thought at that time that it was a bit off a tractor, because it was so… the engineering of it, the precision engineering of it! But in the back of my mind I was thinking it can’t be off a tractor because it’s got these ribs at the back from this Bronze Age axe that I found.”

After digging out some modelling clay and experimenting, he came to the realisation that what he’d found was an axe head mould. Geoff phoned up one of his buddies at Swansea Metal Detectorist Club for a second opinion and after a positive diagnosis by them both, he took it along to a club meeting.

“As it so happened, it was our ‘Find of the Month’ meeting!” Geoff explains. “So I won find of the month for the artefact and Steve, our Finds Liaison Officer, said ‘you’d better show this to someone in Cardiff because they are going to be interested.’ So, photographs were sent to Cardiff [National Museum of Wales] and they wanted to see it. I went with Steve to Cardiff and the mould’s been there ever since!”

Mark Lodwick, the Portable Antiquities Scheme (PAS) Cymru Co-Ordinator at The National Museum of Wales in Cardiff confirmed Geoff’s identification and has recorded the item so it can be used in further research and study.

Under the Treasure Act, the mould isn’t classed as ‘treasure’, so why is it so special? “It’s the only one that’s been found in South West Wales,” Geoff enthuses, “and it’s the second one that’s been found in Wales. The other one was found in a hoard of axes in Bangor in the 1950’s, so this is the first one that’s been found since then!”

Preserving the past

Geoff is in utter disbelief that he was the one to stumble across the important artefact, which has been conserved at the National Museum of Wales, Cardiff, but, eventually he’d like it to end up back home at Swansea Museum.

Having reported the axe mould to the museum, Geoff sees this as an important part of his role as a treasure hunter. Letting other people view the item, he says, “gives other people a chance to understand about their locality, of what’s been going on.”

“I think it opens up a new chapter in [Swansea’s history]. There’s a bit of history regarding the Bronze Age but to find something like an axe making product in Swansea, which has never been found before - it opens up a new chapter of where these people were living and how far were they living on the fields of that farm,” explains Geoff. “That’s my quest now I suppose, is to try and find out – keep walking the fields and I might find the other half, I don’t know.”

With hopes of the axe mould ending up in Swansea Museum, Geoff is keen that people will be interested in viewing his remarkable find. “The more publicity it gets the better!” he says. “The more people who know about this the better as far as I am concerned, because it’s the first one to be found in South West Wales and the second one to ever be found in Wales – so don’t tell me that’s not important.”

To discover more about Swansea’s Bronze Age history and see some fascinating Neolithic archaeological artefacts visit Swansea Museum, entry is free!

Words: Alice Pattillo

Helo Gyfeillion y Gwanwyn,

Rwy am rannu ambell lun gyda chi. Cofiwch, os gofynnwch i’ch athro neu athrawes yrru lluniau o’ch planhigion i mi, gallaf eu rhannu gydag ysgolion eraill sy’n rhan o’r project! Mae gen i ddiddordeb mawr mewn lluniau sy’n dangos y newid mewn tymhorau – fel blodau’r gwanwyn yng nghanol eira’r gaeaf!

Mae rhywfaint o ddryswch wedi bod ynghylch pryd i gofnodi dyddiad blodeuo ar-lein. Gallwch fonitro taldra eich planhigion bob wythnos a gadael i mi wybod yn yr adran ‘sylwadau’ wrth i chi gofnodi’r tywydd. Ond dim ond wedi i’r planhigyn flodeuo y dylech gofnodi ‘dyddiad blodeuo’ a thaldra’r planhigyn.

Edrychwch ar y llun o Gennin Pedr yn Sain Ffagan. Cafodd y llun ei dynnu ar ddiwrnod oer, felly nid oedd y blodau wedi agor yn llawn. Ond, gallwch weld pa rai sydd wedi blodeuo trwy edrych yn ofalus. Os yw’r holl betalau i’w gweld yn glir yna mae’r planhigyn wedi blodeuo. Cyn blodeuo mae’r petalau yn cael eu gwarchod gan gasyn tynn o enw blagur.

Pan fydd y blodyn wedi aeddfedu, a’r tywydd yn ddigon cynnes, bydd y casyn yn dechrau agor. Gall hyn gymryd ychydig oriau neu rai dyddiau! Efallai y gallwch weld hyn yn digwydd, os wnewch chi wylio’r planhigion yn ofalus iawn! Pan fyddwch yn gallu gweld yr holl betalau a’r casyn wedi disgyn gallwch fesur taldra’r blodau a chofnodi hyn ar y wefan. Wedi i chi wneud hynny bydd y cylch sy'n dangos lle mae eich ysgol ar y map yn newid llyw.

Ydych chi wedi cymharu uchder y blodau yn eich dosbarth? Oes yna wahaniaeth mawr yn uchder y planhigion a pha mor aeddfed ydyn nhw, neu ydyn nhw i gyd yn debyg? Beth am y planhigion sydd wedi’u plannu yn y ddaear? Yw’r rhain yn fwy na’r rhai mewn potiau? Pam hynny tybed? Gallwch ddweud beth ydych chi’n feddwl yn yr adran ‘sylwadau’ wrth i chi gofnodi’r tywydd yr wythnos hon!

Gyrrwch eich straeon a lluniau i’r blog blodau a dilynwch Athro’r Ardd ar Twitter!

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn!

Athro’r Ardd

 

Eich sylwadau:

Ysgol Y Traeth: Yn anffodus mae ein thermomedr wedi torri yn gwyntoedd cryfion rydym yn aros am un newydd i gyrraedd.

Ysgol Beulah: Roedd llawer o law dros y penwythnos.

Arkholme CE Primary School: Some of the bulbs have spouted and some have not. We have not had much rain or much warmth either. The average temperature has been 5 degrees and the rain has been 3 ml. L and E.

Professor Plant: Wow Bulb Buddies, thank you for your update. I’m impressed to have the average temperature and rainfall for the week. Keep up the fantastic work!

Steelstown Primary School: Happy New Year, still enjoying the bulb project, lots of little sprouts are coming up now.

Carnforth North Road Primary School: Bulbs have started to grow in pots and in the ground as well.

Inverkip Primary School: The water was frozen on Friday. The bulbs have started to grow.

Carnforth North Road Primary School: Lots of Crocus are growing but not very many daffodils.

Ysgol Bro Pedr: A few buds beginning to show their heads above ground this week - happy days.

Tonyrefail Primary School: Two of our pots have got shoots coming through.

Pembroke Primary School: Approximately half crocus and a few daffodils now showing.

Nant y Moel Primary: Our bulbs have started to grow, we are getting excited.

Henllys CIW: Monday was 26 mm and shoots are starting to come up.

Carnbroe Primary School: Hi Professor Plant on Wednesday the rain was very heavy and the temperature begun to rise. Today it was very frosty and icy. Hopefully our bulbs will begin to grow soon.

Glenluce Primary School: We are building an ark in Glenluce!

Professor Plant: Gosh Glenluce Primary, that sounds exciting! Please share photos of your ark!

Glenluce Primary School: Snow day Friday, great snowball fights!

St Teresa's Primary School: We were closed on Wednesday due to snow.

Biggar Primary School: Due to snow the school was closed and no data was collected for 3 days.

St. Columbkille's Primary School: Heavy snow and school closures meant pupils were unable to get readings for some days.

Stanford in the Vale Primary School: Very cold week!