Amgueddfa Blog: Amgueddfeydd, Arddangosfeydd a Digwyddiadau

Rydyn ni'n barod ar gyfer tymor wyna arall yn Sain Ffagan ac rydyn ni'n gwybod eich bod chi'n edrych ymlaen at y #sgrinwyna.  Felly, rydyn ni wedi casglu atebion i rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin a gododd dros y tair blynedd diwethaf. Cofiwch y canlynol pan fydd pethau'n poethi yn y sied wyna:

Oes unrhyw un yn gofalu am y defaid?

Mae tîm bychan a diwyd yn gofalu am y sgrinwyna. Pan fydd pethau'n prysuro bydd staff profiadol wrth law ddydd a nos.  

Yw'r defaid mewn poen? 

Ydyn - mae nhw'n rhoi genedigaeth, a gall esgor fod yn broses hir a phoenus! 

Rydw i wedi bod yn gwylio dafad mewn trafferthion - pam nad oes neb yn mynd i'w helpu hi?

Mae defaid yn anifeiliaid nerfus sydd ddim yn ymlacio o gwmpas pobl. Eu greddf yw rhedeg i ffwrdd (fel y gwelwch chi pan fydd aelodau'r tîm yn mynd i mewn). Mae rhedeg o gwmpas y sied yn rhoi straen ar y defaid ac yn arafu'r enedigaeth. Mae'r bugeiliaid yn gwylio'n dawel o bell ac yn ymyrryd cyn lleied â phosibl. Mae sied dawel, ddigynnwrf yn golygu genedigaeth gynt i bawb.

Ond mae hi wedi bod mewn trafferthion ers oes a does neb wedi'i helpu hi!

Yn ogystal â'r sied ar y camera, mae siediau meithrin ar gyfer y defaid a'r wyn. Bydd y tîm yn asesu anghenion y praidd i gyd ac yn blaenoriaethu'r defaid gwannaf. Bydd oen sâl sydd angen cael ei fwydo drwy diwb yn cael blaenoriaeth dros ddafad sy'n esgor. Cofiwch, efallai bod aelod staff yn gwylio gerllaw ond ddim ar y sgrin.

Pam ydych chi'n gadael iddo barhau mor hir?

Rhaid gadael y broses esgor tan bod ceg y groth wedi lledu digon i'r oen gael ei eni. Gall hyn bara 30 munud, neu sawl awr. Yn aml, y rhai sy'n gwneud y mwyaf o ffys yw'r defaid blwydd sy'n rhoi genedigaeth am y tro cyntaf. Y defaid yma sy'n gorfod gweithio galetaf i agor ceg y groth. Genedigaeth caesarian fyddai'r dewis olaf un, ac nid yw'r rhagolygon ar gyfer y ddafad yn dda iawn. Mae esgoriad hir yn ddewis llawer gwell bob tro - sori ferched!

Mae dafad yn y sied yn sgrechian mewn poen...

Mae defaid fel arfer yn hollol dawel wrth roi genedigaeth (yn wahanol i amser bwydo!). Bydd anifeiliaid gwyllt yn rhoi genedigaeth mor dawel â phosib er mwyn osgoi denu sylw ysglyfaethwyr ar foment mor fregus. Pan fydd dafad gyda'i llygaid led y pen, yn taflu ei phen yn ôl ac yn dangos ei gweflau, mae'n arwydd o gryfder y cyfangiadau. Mae hyn yn beth da ac yn golygu ei bod hi yn ymroi ac y bydd hi'n rhoi genedigaeth yn fuan.

Rydw i newydd weld y bugail yn rhoi pigiad i'r ddafad - pigiad o beth?

Gall pigiad calsiwm gyflymu'r broses os yw dafad wedi bod yn esgor am amser hir ond nad yw ceg y groth yn agor yn rhwydd.

Pam fyddan nhw weithiau'n siglo'r oen gerfydd ei draed?

Mae'n hanfodol bod yr oen yn dechrau anadlu ar ei ben ei hun yn syth wedi cael ei eni. Weithiau mae'r gwddf a'r trwyn yn llawn hylif. Weithiau bydd y bugail yn gwthio gwelltyn i drwyn yr oen i'w helpu i beswch neu disian. Os na fydd hyn yn gweithio byddan nhw weithiau'n siglo'r oen gerfydd ei goesau ôl. Mae'n olygfa ddramatig, ond dyma'r dull gorau o glirio'r hylif. Mae grym allgyrchol yn helpu'r oen i beswch yr hylif allan.

Beth mae nhw'n ei wneud wrth roi eu dwylo y tu fewn i'r ddafad?

Darllenwch y blog yma o 2016 am esboniad llawn o beth sy'n digwydd.

Swansea has a whole host of treasures just lying within its midst, from the Red Lady of Paviland to the 4200 year old flint dagger that formed the basis for Saving Treasures; Telling Stories first Community Archaeology project, ‘The Lost Treasures of Swansea Bay’. With the rip roaring tides, miles of beaches and hidden caves waiting to be discovered, you’d expect the sea (for which the city is named) to occasionally stir up something significant; but what about an unassuming Welsh livestock farm? Doesn’t sound like the setting for a major archaeological discovery, does it? Suprisingly, that’s exactly where local man, Geoff Archer, picked up one half of a Middle Bronze Age copper-alloy palstave axe mould dating somewhere between 1400-1200 BC.

It was over two decades ago when Geoff first picked up a metal detector, having first taken it up as a hobby after he got married. But it wasn’t until he retired last year that he was able to really get out into the field, and armed with a pair of wellies and a brand spanking new detector, he decided to venture to one of his old jaunts – a farm not far from his home.

“Over the last few nights I’d been thinking about going to the farm and something was telling me to go to the right hand side of it, just to walk the fields,” he explains, “so that’s what I did.” After traipsing around in the mud for a few hours, Geoff stumbled upon a patch of uneven terrace he couldn’t help but investigate.

Unearthing History

“I got to the lumpy, bumpy parts, had a couple of signals – nothing much.” But then Geoff had another signal, “a cracking signal” and realised it was time to dig around in the dirt to find out what it was. Figuring it would just be another case of random odds and sods, or a coke bottle lid (they find an abundance of litter!) he was surprised to hear a clunk.

“I hit this bloomin’ great big stone, so I dug around it, lifted up a clod of earth” and underneath yet another stone he noticed something interesting inside the muddy cave, something not made of rock. “What the heck’s that?” he thought, picking up the oddity with care. 

“I pulled it out and on the back end of the mould there’s, like, ribs.” This prompted Geoff to recall a discovery he made about 15 years ago, when he wasn’t so rehearsed in Bronze Age metalwork.

“Going back, must be about 15 years ago, I found an item - I didn’t know what it was. I wasn’t experienced enough then. So this item, I took it home and I put it in the garage, as most detectorists do!” He had a feeling it was important but wasn’t sure why.

After a few years of picking the item up off his work bench and trying to decipher its meaning, Geoff decided to take it up to the kitchen and do some research. “So I started buying books to research Roman, believe it or not, alright? So, I bought this book and I was looking through it. I got to the part for the Stone Age, read that. Then I got to the Bronze Age, and I turned a couple of pages and there was the item I’d found! Bronze Age Axe Head. My jaw just dropped, right? And the Bronze Age Axe Head had ribs on the outside.”

Devastatingly, Geoff has misplaced the axe head, which he is now, more than ever, desperate to locate – and even more upsetting still, it’s the same type of axe as the mould he discovered 15 years later would have been built to make. “It’s what they call a loop, I think it’s got two loops on this one, each side, where they used to put, if you can imagine, the Bronze Age axe head. It’s flat, but this part at the back, its round and they put it over the wood and then they loop it, they tie it onto the wood to secure it.”

Monumental findings

When Geoff uncovered the mould, he immediately realised its importance thanks to his previous finding – but he still wasn’t entirely certain of what it was he’d discovered. “On the inside of the mould, there’s like a round piece, like in the middle part. I honestly thought at that time that it was a bit off a tractor, because it was so… the engineering of it, the precision engineering of it! But in the back of my mind I was thinking it can’t be off a tractor because it’s got these ribs at the back from this Bronze Age axe that I found.”

After digging out some modelling clay and experimenting, he came to the realisation that what he’d found was an axe head mould. Geoff phoned up one of his buddies at Swansea Metal Detectorist Club for a second opinion and after a positive diagnosis by them both, he took it along to a club meeting.

“As it so happened, it was our ‘Find of the Month’ meeting!” Geoff explains. “So I won find of the month for the artefact and Steve, our Finds Liaison Officer, said ‘you’d better show this to someone in Cardiff because they are going to be interested.’ So, photographs were sent to Cardiff [National Museum of Wales] and they wanted to see it. I went with Steve to Cardiff and the mould’s been there ever since!”

Mark Lodwick, the Portable Antiquities Scheme (PAS) Cymru Co-Ordinator at The National Museum of Wales in Cardiff confirmed Geoff’s identification and has recorded the item so it can be used in further research and study.

Under the Treasure Act, the mould isn’t classed as ‘treasure’, so why is it so special? “It’s the only one that’s been found in South West Wales,” Geoff enthuses, “and it’s the second one that’s been found in Wales. The other one was found in a hoard of axes in Bangor in the 1950’s, so this is the first one that’s been found since then!”

Preserving the past

Geoff is in utter disbelief that he was the one to stumble across the important artefact, which has been conserved at the National Museum of Wales, Cardiff, but, eventually he’d like it to end up back home at Swansea Museum.

Having reported the axe mould to the museum, Geoff sees this as an important part of his role as a treasure hunter. Letting other people view the item, he says, “gives other people a chance to understand about their locality, of what’s been going on.”

“I think it opens up a new chapter in [Swansea’s history]. There’s a bit of history regarding the Bronze Age but to find something like an axe making product in Swansea, which has never been found before - it opens up a new chapter of where these people were living and how far were they living on the fields of that farm,” explains Geoff. “That’s my quest now I suppose, is to try and find out – keep walking the fields and I might find the other half, I don’t know.”

With hopes of the axe mould ending up in Swansea Museum, Geoff is keen that people will be interested in viewing his remarkable find. “The more publicity it gets the better!” he says. “The more people who know about this the better as far as I am concerned, because it’s the first one to be found in South West Wales and the second one to ever be found in Wales – so don’t tell me that’s not important.”

To discover more about Swansea’s Bronze Age history and see some fascinating Neolithic archaeological artefacts visit Swansea Museum, entry is free!

Words: Alice Pattillo

Dangosodd ddarganfyddiad y deinosor Cymreig, Dracoraptor, bod deinosoriaid yn byw yn ne Cymru 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Petaech chi'n teithio 'nôl i'r cyfnod hwnnw, fe fyddech chi hefyd wedi gweld ambell i famal bychan, tebyg i lygoden goch, yn cuddio yn y tyfiant. Rhain yw rhai o'r mamaliaid cynharaf yn y byd.

 

Gellir darganfod esgyrn a dannedd y creaduriaid bach blewog yma mewn ogofau a mewn craciau mewn cerrig - efallai am fod rhain yn cynnig lloches, neu le i aeafgysgu. Darganfyddwyd y ffosilau cyntaf ohonynt mewn chwarel yn ne Cymru rhyw saith deg mlynedd yn ôl. Mae Palaeontologwyr wedi bod yn dadansoddi'r ffosilau, er mwyn creu darlun fwy cyflawn o sut greaduriaid oedden nhw. Enw un o'r mamaliaid cynnar yma yw 'Morganucodon', sy'n golygu 'Dant Morgannwg'.

 

Mewn prosiect ymchwil newydd wedi'i gefnogi gan Y Cyngor Ymchwil Amgylcheddol, defnyddiodd wyddonwyr o Brifysgol Bryste belydr-X pwerus i sganio'r esgyrn bychain, i greu darlun digidol o'r creaduriaid. Cymharwyd y darluniau digidol yma gyda mamaliaid modern, er mwyn ail-greu strwythr cyhyrau'r anifail. Ychwanegwyd rheiny i'r darlun digidol. Wedi hynny, defnyddiwyd rhaglen arbennig i asesu sut y byddai'r esgyrn a'r cyhyrau'n symud. Astudiwyd dannedd y creaduriaid mewn manylder - roedd rhai mamamliaid cynnar yn meddu ar ddannedd ddigon cryf i grensio pryfaid gyda casys adennydd, ac eraill ond yn medru bwyta pryfaid meddal.

 

Mae model hyfryd o Morganucodon, wedi'i greu can Bob Nicholls, y palaeoartist, i'w ganfod yn ein orielau hanes natur yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae'n edrych fel creadur bywiog iawn a'i enw yw Morgie!

Mae’n bleser cyhoeddi lansiad ein rhithdaith gyntaf. Dyma ni’n cydweithio gydag adran Celfyddydau a Diwylliant Google i greu taith rithwir danddaearol yn Big Pit. Mae’r daith bellach yn un o atyniadau byd cyffrous Google Expeditions.

Beth yw Google Expeditions?

I ddilyn y rhithdaith, gallwch chi lawrlwytho app Google Expeditions ar gyfer llechen neu ffôn am ddim  o Google Play neu’r App Store. Gall athrawon arwain taith o’r llechen tra bod y disgyblion yn anturio ar eu ffonau.  Drwy osod y ffôn mewn syllwr gall yr anturwyr weld golygfeydd 360° a delweddau 3D. Bydd y tywysydd yn gweld golygfeydd 360° gyda nodiadau, lleoliadau diddorol, a chwestiynau sy’n hwyluso’r gwaith o ymgorffori’r daith i’r cwricwlwm. I sicrhau eich bod yn mwynhau profiad cyflawn, gwiriwch bod gofynion eich offer yn gymwys.

Beth sydd i’w weld ar rithdaith Big Pit?

Bydd lawrlwytho’r daith rad ac am ddim yn rhoi cyfle i chi fynd ar antur drwy bwll glo Cymreig. Bydd y rhithdaith yn rhoi blas o grwydro danddaear yn Big Pit ac yn agor y drysau i bobl na allai gael mynediad fel arall. Gall dim guro’r profiad go iawn wrth gwrs, a’r ffordd orau i gael blas o’r lofa yw i ymweld â Big Pit.

Canfod y rhithdaith

I ganfod rhithdaith Big Pit chwiliwch am Big Pit ar app Google Expeditions, a lawrlwytho’r daith. Mae’r rhithdaith hefyd ar gael yn Gymraeg, a dyma rithdaith Gymraeg gyntaf Google Expeditions.

Mwynhewch y daith a lleisiwch eich barn ar Twitter @BigPitMuseum.

Following Wrexham Museum’s recent acquisition of the Bronington Hoard, a collection of 15th century gold and silver coins and a gold and sapphire ring found by local metal detectorists, the Saving Treasures; Telling Stories Project helped fund the Buried in the Borderlands Community Archaeology Project.

The project, which goes on display in March, focuses on working with and inspiring the local community to investigate and produce creative responses to the historic objects discovered right under their noses.

David and Jill Burton are part of the Maelor heritage society set up by the museum, a group of volunteers who research and help to exhibit the Bronington findings. We caught up with them to talk about the project.

Why were you drawn to the project?

We have enjoyed the opportunity to be involved with the “Buried in the Borderlands" project as volunteers with the Wrexham Museum team. Initially it was curiosity that took us along to the community meeting in the local pub to find out about more about the hoard that had been discovered in a field not far from where we live. This was followed up with meetings at the museum and the exciting chance to examine at close quarters the coins and ring that had been discovered. 

The hoard consists of 52 coins and a gold ring with a sapphire stone, all buried in approximately 1465. The hoard has been dated to a period of history we knew little about, the Wars of the Roses and we were intrigued what effect the conflict had had on our local area. 

What does your voluntary work involve?

Our “homework" between meetings was the opportunity to research into settlement and ways of life in the Maelor area 550 years ago and the politics of the time. Out limited knowledge of old coins, their designs and production, was helped by attending an excellent Numismatics Day at Wrexham Museum with the chance to listen to top quality speakers from the Royal Mint and the Fitzwilliam Museum amongst others.

What’s your favourite aspect of being involved with “Buried in the Borderlands”?

We enjoyed using the information we had discovered to put together a brief for designers of the popup information boards which would accompany displays and were delighted to see the resulting ideas come to fruition.

But I think our favourite part of the project was helping museum staff take a sample of the hoard and the completed information boards “on tour”, to three venues in the area where the hoard had been discovered, a community centre, a school hall and a heritage centre. At all three places we were met with interest and enthusiasm by visitors of all ages.

We loved having the time to chat, to explain and to listen to theories on why our visitors thought the hoard had been buried. We met 387 people on these days, some were local historians, some metal detectorists, some local residents and farmers but we especially enjoyed talking to the children who loved seeing “real treasure” and had the most imaginative theories as to its origins.

What does the future hold for the project?

We look forward to the next stage in the New Year when we can help with ideas for the designs for the permanent exhibition of the Bronington Hoard in Wrexham Museum, and of course the grand opening when for the first time we will see our local hoard all displayed together for everyone to appreciate and enjoy.

Interested in getting involved? Contact Wrexham Museum directly to find out more.