Gwesty’r Vulcan

26

Y Vulcan ar Adam Street cyn iddo gael i'w symud i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cefndir

Un o brojectau presennol yr Amgueddfa yw ailadeiladu Gwesty’r Vulcan. Cofrestrwyd Gwesty’r Vulcan fel ‘ale house’ ym 1853. Roedd ar Adam Street yng Nghaerdydd a fe wasanaethodd cymuned Newtown, cymuned Wyddelig yn bennaf. Bu’n dyst i newid mawr dros y blynyddoedd wrth i Gaerdydd dyfu yn ganolfan ddiwydiannol a phrifddinas y genedl, cyn cau ei drysau am y tro olaf yn 2012. Byddwn yn dangos y Vulcan fel ag yr oedd ym 1915, blwyddyn bwysig i’r dafarn. Roedd newydd gael ei hadfer yn helaeth, gan osod y teils gwyrdd adnabyddus ar y blaen a gwneud newidiadau i’r ystafelloedd.

Nid y Vulcan oedd yr unig dafarn ar Adam Street – roedd tafarn y Wheat Sheaf dafliad carreg i ffwrdd, a’r Forester’s Arms ddim ymhell i’r cyfeiriad arall. Roedd hi’n ardal liwgar i fyw ynddi ond roedd yno gymuned gref.

Datgymalwyd y tirnod enwog o Gaerdydd yn 2012 gan aelodau staff tîm adeiladau hanesyddol Sain Ffagan.

Cyfrannu

Mae gwesty'r Vulcan yn cael ei ail-adeiladu'n ofalus gan ddefnyddio cerrig gwreiddiol, brics a gwaith coed, pob un yn cael eu gosod yn eu safleoedd gwreiddiol.

Gan bod Amgueddfa Cymru yn elusen gofrestriedig, rydym yn ceisio cefnogaeth ariannol pellach i gwblhau'r project. Cefnogwch project Gwesty'r Vulcan
Cyfrannu Nawr

Rhannwch eich storïau

Mae'n curaduron eisoes wedi bod allan yn cynnal hanesion llafar gyda chyn-gwsmeriaid a landlordiaid yr hen dafarn yn Adamsdown, gan gofnodi a ffilmio eu profiadau a'u hatgofion. Byddem wrth ein boddau'n cael gwybod mwy, felly os oes gennych unrhyw straeon, ffotograffau neu wrthrychau sy'n gysylltiedig â'r Vulcan, cysylltwch â ni.

 
Summer House Map Plot

Ffeithiau Adeilad:

  • Lleoliad gwreiddiol: 10 Adam Street, Adamsdown, Caerdydd
  • Dyddiad adeiladu gwreiddiol: 1853
  • Dodrefnwyd: 1915
  • Datgymalwyd a symudwyd i Sain Ffagan: 2012, wrthi’n ailadeiladu
  • Gwybodaeth ymweld