English

Arddangosfeydd

Artes Mundi 7
Arddangosfa
Artes Mundi 7
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Hydref 201626 Chwefror 2017
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Mwydod! Y da, y drwg a'r hyll
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Mehefin 201630 Medi 2017
Pawb / Am Ddim
Deinosor Cymreig Newydd © Bob Nicholls
Arddangosfa
Deinosor Cymreig Newydd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Rhagfyr 201531 Rhagfyr 2016
Pawb / Am Ddim
Tros Ryddid ac Ymerodraeth postar estyniad
Arddangosfa
Tros Ryddid Ac Ymerodraeth
Amgueddfa Lechi Cymru
20 Gorffennaf 201531 Rhagfyr 2016
Pawb / Am Ddim
darlun - ffenics
Arddangosfa
Swyn Byd Natur: Darluniau Tsieineaidd o Adar a Blodau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Ionawr23 Ebrill 2017
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
Ceir Model Oxford
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
17 Rhagfyr 201629 Ionawr 2017
Dod yn fuan
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Cystadleuaeth y Colegau
Amgueddfa Wlân Cymru
8 Tachwedd 20167 Ionawr 2017
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Am Wastraff!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Hydref 20165 Mawrth 2017
Pawb / Am Ddim
Tîm pel-droed Menywod y Miwnishons
Arddangosfa
Gobaith Caneri? Menywod y Miwnishons
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Hydref11 Rhagfyr 2016
Cyfle olaf i'w weld
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Dai a Tomi
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
24 Medi 201629 Ionawr 2017
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Pabi’r Coffáu
Amgueddfa Wlân Cymru
13 Medi 20164 Mawrth 2017
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Cwmwl Du Dros y Diwydiant Gwlân
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Dydd Llun - Dydd Gwener
9.30am-4.30pm
Pawb / Am Ddim
Ambiwlans a symbol meddygol
Arddangosfa
Rhyfel: Er Gwaeth, Er Gwell?
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
11 Chwefror 201616 Ionawr 2017
10am - 5pm
Pawb / Am Ddim

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Archwilwyr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2pm (Dydd Sadwrn a Sul yn ystod tymor yr ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Wedi'i droelli a'i liwio
Digwyddiad
Troellwyr Sir Gaerfyrddin a Throellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion Ceredigion
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10.30am-3pm
Pawb / Am Ddim
Taith Gerdded 2010
Digwyddiad
Taith y Pentref
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Teithiau Tywys
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Teuluoedd / Am Ddim
Y Stori Wlanog
Digwyddiad
Y Stori Wlanog
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llwybr yr Artist
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Fwyd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Ganslo
Pob Dydd Sul
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Clwb Gwau
Amgueddfa Wlân Cymru
5 Ebrill31 Rhagfyr 2016
2pm-4pm
Oedolion / Am ddim
Digwyddiad
Grŵp Bachu Tecstiliau Canolbarth Dyffryn Teifi
Amgueddfa Wlân Cymru
1.30pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffermio yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Every Day
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Amser Stori a Chân yn Gymraeg i Fabanod
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Pod dydd Iau ystod y tymor ysgol
10am-11.30am
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20, 27 Medi, 4, 11, 18 Hydref, 1, 8, 15, 22, 29 Tachwedd 2016, 17, 24 a 31 Ionawr
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Tlodi, Moderniaeth a Radicaliaeth: y 1930au
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4, 11, 18, 25 Hydref, 1, 8, 15, 22, 29 Tachwedd a 6 Rhagfyr
2pm-4pm
Oedolion / £30pp
Digwyddiad
Y Chwyldro Ffrengig: 1780 - 1848
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6, 13, 20, 27 Hydref, 3, 10, 17, 24 Tachwedd, 1 a 8 Rhagfyr
Oedolion / £30pp
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Artes Mundi 7: Teithiau Tywys Dyddiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Hydref 201626 Chwefror 2017
2pm
Pawb / Am Ddim
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Teithiau ar ddydd Iau a Sesiynau Creadigol i Oedolion
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Bob dydd Iau heblaw gwyliau ysgol
2.30pm–4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Dyddiau Gwener 1.30pm-4pm (yn ystod tymor ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Pecyn Antur Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Teuluoedd / £3.50
Digwyddiad
Recordings for the Birds
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Pob Dydd Sadwrn, ond am 24 a 31 Rhagfyr
12pm
pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cert Celf
Amgueddfa Wlân Cymru
123 Rhagfyr 2016
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 a 1617 Rhagfyr
7:15pm
12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Llun: Gosod wyrddni ar gyfer Nadolig Sain Ffagan
Digwyddiad
Paratoadau’r Nadolig
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
67 a 1314 Rhagfyr
11am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: Stickman (U: 2015)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Rhagfyr 2016
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
Sgwrs
Nadolig Digidol
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
8 Rhagfyr 2016
6.30pm - 8.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cwis Nadolig yr Amgueddfa
Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
8 Rhagfyr 2016
7pm
Pawb / £3.50 y pen
Sgwrs
Taith Tywys Sain Ddisgrifiad: Hanes Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Dim Lle Ar Ôl
8 Rhagfyr 2016
11am-12.30pm
Nam golwg / AM DDIM, ond rhaid archebu lle
Canu yn Capel Pen-rhiw
Digwyddiad
Nadolig Sain Ffagan - Carolau yn y Capel
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 a 9 Rhagfyr 2016
6pm & 7.30pm (gadewch hanner awr o amser ar gyfer diodydd o flaen llaw)
Pawb / £5.50
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Nadolig Llawen
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
9 Rhagfyr 2016
10.30am – 12pm
Plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr. / Am Ddim
Saturnalia
Digwyddiad
Saturnalia
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
10 Rhagfyr 2016
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Addurniadau Helyg Tymhorol
Amgueddfa Wlân Cymru
10 Rhagfyr 2016
10am- 4pm
Addas i ddechreuwyr. / £40 y pen
Sion Corn
Digwyddiad
Hwyl yr Ŵyl i’r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
10 Rhagfyr 2016
10am-4pm
teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Teithiau i blant...gan blant
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
10 Rhagfyr 2016
1.30pm a 2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Marchnad Grefftau Sain Ffagan
Digwyddiad
Penwythnos Crefftau’r Nadolig
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10 a 11 Rhagfyr 2016
12-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Digwyddiad Nadolig Babis Big Pit
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
11 Rhagfyr 2016
11.30am-12.30pm & 1.30pm-2.30pm
Teuluoedd / £5 y plentyn
Digwyddiad
Ffair Nadolig ‘Vintage’ a Gwaith Llaw
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Rhagfyr 2016
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Rhagfyr 2016
10am – 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Nadoligaidd: The Nightmare Before Christmas 3D
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Rhagfyr 2016
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
11 Rhagfyr 2016
1pm
oedolion / Am Ddim
Mi wela i... Natur
Digwyddiad
Cyfarfod â’r Curadur: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 Rhagfyr 2016
1.05pm
oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Canu Carolau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Rhagfyr 2016
6pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Ffilm Menywod WOW
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Rhagfyr 2016
10.00am
Oedolion / Tocynnau £5.50 / £3.50 consesiynau. Am ddim i fenywod sydd yn ceisio am loches
Digwyddiad
Noson o Garolau
Amgueddfa Wlân Cymru
15 Rhagfyr 2016
6pm-8pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cwis Nadoligaidd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Rhagfyr 2016
7pm
Oedolion / Tocynnau’n £3.50 y pen
Digwyddiad
Carolau yn yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
15 Rhagfyr 2016
3pm
pawb / Am Ddim
logo Artes Mundi 7
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio Artes Mundi
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
15 Rhagfyr 2016
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Gwarchod Treftadaeth ac Anghenraid Milwrol
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
17 Rhagfyr 2016
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Fwyd a Chrefft Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1719 Rhagfyr 2016
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Te Parti efo Sion Corn
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
1720 Rhagfyr 2016
11am, 1pm a 3pm
Oed 4+ / £14.00
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Gweithgareddau Celf i'r Teulu dros wyliau’r Nadolig
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1718, 2023 a 2831 Rhagfyr
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Siôn Corn yn y Pwll
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
18 Rhagfyr 2016
10.30am-4pm
Teuluoedd / £5 y plentyn
Digwyddiad
Gwarchod Treftadaeth ac Anghenraid Milwrol
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
18 Rhagfyr 2016
10am – 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Nadoligaidd: Miracle on 34th Street (U: 1947)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
18 Rhagfyr 2016
2.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Calendrau Cŵl
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2831 Rhagfyr 2016
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2930 Rhagfyr
7:00pm
12+(Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: The Gruffalo’s Child (U: 2011)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Ionawr 2017
10.30am
Plant tan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Blwyddyn Newydd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Ionawr 2017
10.30am – 12pm
Plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr. / Am Ddim
Digwyddiad
Dewch i Ganu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Ionawr 2017
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Pypedau’r Fari Lwyd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 a 8 Ionawr 2017
12.30pm – 3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
10 Ionawr 2017
1.05pm
oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Tecstilau ac Archifau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
11 Ionawr 2017
1pm
oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Noson o Wylio’r Sêr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Ionawr 2017
7pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Ofod 3D
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Ionawr 2017
7pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Nelson: ei fywyd a’i ddylanwad
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Ionawr 2017
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Eliffant Potel Laeth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Ionawr 2017
10.30am-12.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Y Stondin Grefftau: Bag Siopa wedi’i Ailgylchu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Ionawr 2017
1.30pm
Oedolion / £5 y pen
Sgwrs
O’r Tywyllwch
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Ionawr 2017
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Wall-E (U: 2008)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Ionawr 2017
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
15 Ionawr 2017
1pm
oedolion / Am Ddim
Llun afal
Cwrs
Cwrs Tocio Coed Afalau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
18 Ionawr 2017
10am-1pm
Oedolion / £30
logo Artes Mundi 7
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio Artes Mundi
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Ionawr 2017
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Dai a Tomi
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Ionawr 2017
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Santes Dwynwen – Creaduriaid Cariadus
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 a 22 Ionawr 2017
12.30pm – 3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Llun priodas
Digwyddiad
Prynhawn Priodasol
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
22 Ionawr 2017
11.00am-4.00pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Caneuon Serch gyda Bronwen Lewis
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Ionawr 2017
2pm –3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Taith tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
24 Ionawr 2017
1.05pm
oedolion / Am Ddim
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Cynhadledd Artes Mundi 7
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Ionawr 2017
9.30am-5pm
oedolion / £25
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 Ionawr 2017
7.30pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Ionawr 2017
1.05pm
oedolion / Am Ddim
St Teilos
Sgwrs
Taith Iaith
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Ionawr 2017
1.05pm
oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Ionawr 2017
10.30am
oedolion / £10 ar y drws
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Ionawr 2017
1pm
oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Anelu am y Sêr yn yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Ionawr 2017
pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Straeon ger y Tân – Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 a 29 Ionawr 2017
11am-1pm a 2-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Penwythnos Môr-ladron
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 a 29 Ionawr 2017
12pm -4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llawfeddyg Llong y Môr-ladron
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 a 29 Ionawr 2017
11am -4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Llun o’r Brif Neuadd yn cael ei hadeiladu, Awst 1915
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Y Llyfrgell
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
31 Ionawr 2017
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
NMW A 3397, Gwen John, Cornel o Stafell yr Artist ym Mharis, 1907-09
Digwyddiad
Portreadau Cerddorol: 4
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Chwefror 2017
1.05pm
oedolion / £5 / am ddim
logo Artes Mundi 7
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio Artes Mundi
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 Chwefror 2017
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Gweithdai Hanner Tymor i'r teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1826 Chwefror 2017
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Trenau Bach
Amgueddfa Lechi Cymru
2224 Chwefror 2017
10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Gweithdy Lliwio Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
15 Mawrth 2017
10am-4pm
Oedolion / £45 y pen