Digwyddiadau

sy'n digwydd

Dewis Dyddiad

Chwefror 2018   » 
Llu Maw Mer Iau Gwe Sad Sul
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  

Bydd yr amgueddfa wedi cau ar y dyddiad hwn.

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Arddangosfa: Lily'n Ffeindio Ffosil

Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Cymru... Balchder

15 Gorffennaf 2022 – 31 Rhagfyr 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Ailfframio Picton

1 Awst 2022 – 3 Medi 2023
Bydd yr arddangosfa ar agor nes 9pm ar 6 Ebrill, 4 Mai ac 1 Mehefin
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Lleisiau’r Wal Goch

19 Tachwedd 2022 – 3 Medi 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Arddangosfa: O Bwll i Amgueddfa

23 Tachwedd 2022 – 1 Medi 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Portread o Terrence Higgins wedi ei wneud gan stamp coch a gwyrdd o siâp calon

Arddangosfa: Cymru... cofio Terrence Higgins

1 Rhagfyr 2022 – 31 Rhagfyr 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Logo ar gyfer arddangosfa BBC 100 yng Nghymru, yn dangos teitl yr arddangosfa mewn ffont mawr am hanner y ddelwedd. Mae'r hanner arall yn dangos teledu o'r 1960au.

Arddangosfa: BBC 100 yng Nghymru

10 Rhagfyr 2022 – 3 Medi 2023
Bydd yr arddangosfa ar agor nes 9pm ar 6 Ebrill, 4 Mai ac 1 Mehefin
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch docyn ymlaen llaw
Mwy o wybodaeth
Portread o Jules Dejouy gan Édouard Manet.

Arddangosfa: Datgelu Portrait of Monsieur Jules Dejouy gan Édouard Manet

17 Ionawr 2023 – 1 Ionawr 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun sgwâr gyda'r llinell lle mae'r môr yn cwrdd â'r gorwel yng nghanol y ddelwedd. Mae'r llun yn dangos golygfa o Gymru o Fryste. Mae'r awyr a'r môr yn las lliw hardd, dwfn

Arddangosfa: Môrwelion

18 Chwefror–10 Medi 2023
Bydd yr arddangosfa ar agor nes 9pm ar 6 Ebrill, 4 Mai ac 1 Mehefin
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Fedal Croes y Brenin Siôr

Arddangosfa: Cymru... diolch am y GIG

3 Mawrth 2023 – 5 Mawrth 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Testun yn dweud 'Eich stori chi yw ein stori ni'

Digwyddiad Digidol: Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

23 Mawrth–14 Rhagfyr 2023
10.30am - 1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Cofrestrwch drwy e-bostio Bwrdd@amgueddfacymru.ac.uk erbyn 5pm ar y dydd Llun cyn y cyfarfod.
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Camlas Abertawe 225

1 Ebrill–17 Medi 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Dyn ifanc mewn cadair yn gwisgo penwisg VR a'i freichiau ar led

Digwyddiad: Antur: Y Ddaear – profiad realiti rhithwir

O 1 Ebrill 2023
10.30am-4pm
Addasrwydd: 13 mlwydd oed +
Pris: £6
Archebu lle: Prynwch eich tocynnau ar-lein ymlaen llaw os alli di neu ar ddiwrnod eich ymweliad (os oes rhai ar ôl)
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Arddangosiadau

Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: On The Red Hill gan Mike Parker - Stori Gariad Reg a George

27 Ebrill–24 Medi 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Stori a Chan

11 Mai, 8 Mehefin a 13 Gorffennaf 2023
1:30yp
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Cwrs: Cyflwyniad i Waith Gof

Dim Lle Ar Ôl
13–15 Mai a 10–12 Mehefin 2023
10:30 - 4yh
Addasrwydd: 18+
Pris: £150 | £125 gostyngiad
Mwy o wybodaeth
Sefyll ar dop chwarel yn edrych ar flanced o gymylau gwynion, mae mynydd yn ymddangos drwy'r cymylau yn y pellter

Arddangosfa: LLECHI: GOLWG GWAHANOL!

18 Mai–31 Rhagfyr 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Sioe Radd Darlunio PCYDDS - Look

20 Mai–29 Mehefin 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Stori a Chan - Cymraeg i Blant

23 Mai, 18 Mehefin, 15 a 29 Awst 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Dwy ddynes yn gwenu tra'n eistedd ar fwrdd o flaen tanllwyth o dan

Digwyddiad: Sesiynau Blasu Gwirfoddoli!

1–7 Mehefin 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

Dim Lle Ar Ôl
2, 9 a 16 Mehefin 2023
9.30pm
Addasrwydd: 12+
Pris: £18.50
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Awr Dawel yn yr Amgueddfa

23 Gorffennaf, 27 Awst a 24 Medi 2023
3-4yp
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Amleddau

Dydd Iau 8 Mehefin
7pm-10pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad Digidol: Sgwrs Amgueddfa: Molysgiaid o’r Caribî ar daith yng Nghymru?

Wedi'i ohirio
8 Mehefin 2023
6:00yh
Addasrwydd: Pawb
Pris: Talwch Beth Gallwch - Rhodd a awgrymir £5
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gŵyl Tawe

10 Mehefin 2023
11am - 7pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun: Cwrs cerfio llwyau yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cwrs: Cwrs Cerfio Llwyau

Dim Lle Ar Ôl
10 Mehefin 2023
10:30 - 4yh
Addasrwydd: 16+*
Pris: £65 | £55 Gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ffair Hen Bethau a Chreffau

10 Mehefin 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Bachgen ifanc ar gwrs rhaffau yn Sain Ffagan

Digwyddiad: CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

10–11, 17–18, 24–25 Mehefin, 1–2, 8–9 a 15–16 Gorffennaf 2023
10.30am, 11.30am, 12.30pm, 1.30pm, 2.30pm, 3.30pm, 4.15pm
Addasrwydd: Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan
Pris: £15
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Noson Swper GRAFT

16 Mehefin 2023
6.30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £15 y pen
Mwy o wybodaeth
Delwedd glas o’r môr a’r awyr, gorwel yn y canol

Sgwrs: Sgwrs Gyda: Môrwelion

17 Mehefin 2023
14:00
Addasrwydd: 16 +*
Pris: £15 | £12 Gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Dewch i Ganu!

17 Mehefin 2023
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Cyfnewid Llyfrau

17 a 18 Mehefin 2023
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Marchnad Ffermwyr Caerdydd

Digwyddiad: Marchnad Ffermwyr Caerdydd

17 Mehefin, 15 Gorffennaf a 19 Awst 2023
10am - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Diwrnod Ffoaduriaid

18 Mehefin 2023
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Project Adfer Clai

22 Mehefin–8 Gorffennaf 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gwyl Ifan

24 Mehefin 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Project Adfer Clai

24 a 25 Mehefin 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Cyfuniad o gacennau, eitemau wedi cael eu pobi a brechdannau yn eistedd ar silff lechen

Digwyddiad: Te prynhawn

25 Mehefin 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: £20 y person
Mwy o wybodaeth
Coed

Digwyddiad: Dathlu Natur

1 Gorffennaf 2023
10am - 4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Project Adfer Clai: Dadorchuddio Eilunod Durga

8 Gorffennaf 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

Dim Lle Ar Ôl
14, 21 a 28 Gorffennaf 2023
9.30pm
Addasrwydd: 12+
Pris: £18.50
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth
Gŵyl Archaeoleg: Caerllion – Tân.

Digwyddiad: Gŵyl Archaeoleg: Caerllion – Tân

29 a 30 Gorffennaf 2023
10am - 4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau'r Ystlumod

31 Gorffennaf–24 Awst 2023
Addasrwydd: 8+
Pris: £6.50
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

Dim Lle Ar Ôl
4, 11, 18 a 25 Awst 2023
Addasrwydd: 12+
Pris: £18.50
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

1, 15 a 22 Medi 2023
Addasrwydd: 12+
Pris: £18.50
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth
Castell Sain Ffagan

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan

Dim Lle Ar Ôl
20 Medi 2023
8pm
Addasrwydd: 12+
Pris: £18.50
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth
Castell Sain Ffagan

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan

4, 11 a 13 Hydref 2023
Addasrwydd: 12+
Pris: £18.50
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

6, 19, 25 a 27 Hydref 2023
Addasrwydd: 12+
Pris: £18.50
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth
Logo Artes Mundi mewn testun gwyn ar gefndir melyn

Arddangosfa: Artes Mundi 10

20 Hydref 2023 – 25 Chwefror 2024
Dod yn fuan
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth