Digwyddiadau

Note

Bydd yr amgueddfa wedi cau ar y dyddiad hwn. Dangos pob digwyddiad ac arddangosfa.

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Y Clwb Gwau
1af a’r 3ydd Dydd Mawrth y mis
2-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Amfwy o fanylion ffoniwch yr Amgueddfa: (029) 2057 3070
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Troellwyr Sir Gaerfyrddin a Throellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion Ceredigion
Bob dydd Mercher.
10.30am -3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Ffoniwch (029) 2057 3070 am fanylion.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Grŵp Bachu Tecstilau Canolbarth Teifi
Bob yn ail ddydd Sadwrn
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Ffoniwch 01559 370824 - ebost littlebird07@aol.com
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Cwmpengraig Craft Circle
Bob Dydd Mercher
10.30am -3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Ffoniwch (029) 2057 3070 am fanylion.
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Groto Gwlân Blwyddyn y Môr
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Arddangosiadau yn ystod Gorffennaf ac Awst 2018
Dwyieithog
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Nid oes rhaid Archebu lle
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Creuaduriaid ein glannau
27 Gorffennaf31 Awst 2018
Cyfle olaf i'w weld
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Grŵp y Ardd Liwurau Naturiol
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Am fwy o fanylion cysylltwch â'r amgueddfa ar 02920 570370 neu info@drefachfelindregardeningclub.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Penseiri Gwiail
22 Awst 2018
11am-3pm
Addasrwydd: Anaddas i blant o dan 12 oed heb oedolyn
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galwch heibio
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Argraffwch poster môr-leidr
23 a 24 Awst 2018
12-3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sioe Barti Ddu
24 Awst 2018
1pm a 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Quack Pack Merion Owen
I 27 Awst 2018
11am, 1pm a 2pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sgwrs gyda'r arbenigwraig Katie-Mortimer Jones
30 Awst 2018
12pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sioe Roald Dahl
8 Medi 2018
1pm a 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Taith Fraslunio a Sgwrs Artist
15 Medi 2018
10-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £30
Archebu lle: Rhaid Archebu lle
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Taith Yr Iaith
22 Medi 2018
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Gweithdy Lliwio Naturiol
30 Medi 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £55 yn gynnwys deunyddiau
Archebu lle: Hanfodol
Mwy o wybodaeth