Digwyddiadau

Bydd yr amgueddfa wedi cau ar y dyddiad hwn.

Arddangosfeydd

Cyfle olaf i'w weld
Amgueddfa Lechi Cymru
25 Mai–31 Rhagfyr 2022

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Arddangosfa: Ffosilau o’r Gors

18 Mai 2019 – 2 Mawrth 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Lily'n Ffeindio Ffosil

Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Ailfframio Picton

1 Awst 2022 – 12 Ionawr 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Datgelu Portrait of Monsieur Jules Dejouy gan Édouard Manet

17 Ionawr 2023 – 1 Ionawr 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: 100 Celf

O 8 Awst 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Cymru ar y Ffordd

25 Tachwedd 2023 – 2 Mehefin 2024
Cyfle olaf i'w weld
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Paned a Phapur

Dydd Mercher- pob pythefnos
12yp
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Casgliadau Newydd: Go Home Polish

O 27 Ionawr 2024
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Sain Ddisgrifiad yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

24 Mai a 6 Medi 2024
2.30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Gorfodol
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Prynhawniau tawel yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

17 Ebrill, 15 Mai, 19 Mehefin, 17 Gorffennaf, 21 Awst a 18 Medi 2024
3pm-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: STREIC! 1984-1985

1 Mawrth 2024 – 1 Mawrth 2025
9.30yb-4.30yh
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Hawlio Heddwch

9 Mawrth–15 Medi 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Ein Lleisiau Ni

16 Mawrth–26 Awst 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Te prynhawn Van Gogh

O 16 Mawrth 2024
12.00; 13.30; 15.00
Addasrwydd: Pawb
Pris: £23
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Drych ar yr Hunlun

16 Mawrth 2024 – 26 Ionawr 2025
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Talwch beth allwch chi
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Clwb Crefft i Blant

15 Mehefin,14 Medi, 2 Tachwedd, 7 Rhagfyr
10am-12pm
Addasrwydd: 8+
Pris: £
Archebu lle: Rhaid Archebu Tocyn
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Stori a Chân gyda Menter Gorllewin Sir Gâr

20 Mehefin; 18 Gorffennaf; 19 Medi; 17 Hydref; 21 Tachwedd
1.30pm
Addasrwydd: 0-5 mlwydd oed
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Rhaid archebu lle. I gofrestru, e-bostiwch nia@mgsg.cymru
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

Dim Lle Ar Ôl
3–31 Mai 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Cymru… ac ymerodraeth

O 4 Mai 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ymweld â Gwesty’r Vulcan

O 11 Mai 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Archebwch ddetholiad o gwrw yn y Vulcan

O 11 Mai 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Manylion isod
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Sain Ddisgrifiad yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

23 Mai, 18 Gorffennaf a 12 Medi 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Gorfodol
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Menter Gwyddoniaeth Mawr: 3 Gweithdai Gwych Gwahanol!

26 Gorffennaf, 9 a 23 Awst 2024
1yp-3yp
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Traed Bach Mwdlyd- Clwb Gwyllt gydag Ellie: 3 Gweithdai Gwyllt!

6, 15 a 30 o Awst 2024
10.30am-12.30pm a 1.30pm-3.30pm
Addasrwydd: AM: 5-8 mlwydd oed; PM: 9-12 mlwydd oed
Pris: £3 am bob plentyn
Archebu lle: Rhaid Archebu Tocyn
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Dementia-gyfeillgar yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Dim Lle Ar Ôl
24 Mai a 6 Medi 2024
10am-1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: yn hanfodol e-bostiwch: addysg.rhufeinig@amgueddfacymru.ac.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Marchnad Grefftwyr De Cymru yn Sain Ffagan

25–31 Mai 2024
10am - 5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

25 Mai–2 Mehefin 2024
10.15am, 11.30am, 12.45pm, 3pm, 4.15pm
Addasrwydd: Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan
Pris: £20
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ffair Draddodiadol

25 Mai–2 Mehefin 2024
Addasrwydd: Oed 2-11
Pris: O £1
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Y Cymoedd

25 Mai–3 Tachwedd 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ultimate Dinosaurs

Dim Lle Ar Ôl
26 Mai 2024
1yp
Addasrwydd: Oed 6+
Pris: £3.50yp
Archebu lle: Tocynnau
Mwy o wybodaeth

Sgwrs: Ar Draws Cefn y Ddraig - Gyda Ben Garrod

26 Mai 2024
3.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Talwch Beth Allwch Chi £1 /£3 / £5
Archebu lle: Tocynnau
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: HAENAU gan Rhiannon Gwyn

26 Mai–1 Tachwedd 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ffilm Hanner Tymor - The Little Mermaid (PG 2023)

27 Mai 2024
11am
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Portreadau’r Pwll

27 a 29 Mai 2024
11yb-2yh
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Byti'r Arth

27, 29 a 31 Mai 2024
11.30yb a 2yh
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Traed Bach Mwdlyd- Clwb Gwyllt gydag Ellie: Gwehyddu Gwyllt

28 Mai 2024
10.30am-12.30yp a 1.30pm-3.30yp
Addasrwydd: AM: 5-8 mlwydd oed; PM: 9-12 mlwydd oed
Pris: £3 am bob plentyn
Archebu lle: Rhaid archebu tocyn
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: ARTIFEX Ai ti fydd y pencrefftwr Rhufeinig?

28 Mai 2024 – 28 Mai 2025
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gweithdy Celf Graffiti

Dim Lle Ar Ôl
29 Mai 2024
10.30am a 2pm
Addasrwydd: Oed 8+
Pris: £9.50
Archebu lle: Tocynnau
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Crefftau papur gyda Menter Gorllewin Sir Gâr

30 Mai 2024
10.30am-12.30yp
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Datganiad ar yr Organ

31 Mai 2024
13:00
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Dyddiau Dawns

2 Mehefin 2024
11am - 5.30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Stori a Chân gyda Cymraeg i Blant

4 Mehefin 2024
1.30yp
Addasrwydd: 0-5 mlwydd oed
Pris: Am ddim
Archebu lle: Sganiwch y côd QR
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan

Dim Lle Ar Ôl
7–29 Mehefin 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Diwrnod Treftadaeth Ddiwyllianol Tsieineaidd

8 Mehefin 2024
12pm - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw Heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gŵyl Tawe

8 Mehefin 2024
11am - 7pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Marchnad Hen Bethau a Gwneuthurwyr Cow & Ghost

8 Mehefin 2024
10am-4yp
Addasrwydd: Pawb
Pris: Mynediad am ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Disgo Tawel

8 Mehefin 2024
6pm - Canol Nos
Addasrwydd: Pawb
Pris: Digwyddiad Teulu: £8/£10 | Digwyddiad Oedolion: £16/£20
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Digwyddiad Arbennig i Noddwyr: Canolbwyntio ar Waith Celf

13 Mehefin 2024
6.30pm - 8.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am ddim i Noddwyr
Archebu lle: datblygu@amgueddfacymru.ac.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

Dim Lle Ar Ôl
14–28 Mehefin 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Grŵp Sgetsio Sain Ffagan

14 Mehefin, 12 Gorffennaf, 9 Awst, 13 Medi, 11 Hydref, 8 Tachwedd a 13 Rhagfyr 2024
10.30am-12pm
Addasrwydd: 16+
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Rhaid archebu lle.
Mwy o wybodaeth

Cwrs: Cyflwyniad i Waith Lledr

15–16 Mehefin 2024
10:30am - 4pm
Addasrwydd: 16+*
Pris: £85 | £70 Gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Swper GRAFT - Wythnos Ffoaduriaid

19 Mehefin 2024
6.30pm - 9.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £15 yp
Archebu lle: Tocynnau
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Sain Ddisgrifiad yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

20 Mehefin a 22 Awst 2024
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Gorfodol
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Sketchy Welsh: Dysgu Cymraeg Trwy Gelf

22 Mehefin 2024
10.30am-11.30am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £5 y person
Archebu lle: Rhad archebu lle
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Sketchy Welsh: Dysgu Cymraeg: Mae Hen Wlad Fy Nhadau

22 Mehefin 2024
1yp-2yp
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £5 y person
Archebu lle: Rhaid archebu lle
Mwy o wybodaeth

Cwrs: Cyflwyniad i Waith Gof

22 Mehefin, 14 Medi a 12 Hydref 2024
10:00-3pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £150 | £125 gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Ar Frig y Don – RNLI Cymru 200

22 Mehefin 2024 – 16 Mawrth 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Datganiad ar yr Organ

28 Mehefin 2024
13:00
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Dydd Agored y Wefan 'Stori Fawr Dre-fach Felindre'

29 Mehefin 2024
11am-4yp
Addasrwydd: Pawb
Pris: Mynediad am ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Dathlu Natur

29 Mehefin 2024
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Awr Dawel yn yr Amgueddfa

30 Mehefin 2024
3-4yp
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Cwrs: Cyflwyno Enamlo

Dim Lle Ar Ôl
6 Gorffennaf 2024
10:30am - 3pm
Addasrwydd: 16+*
Pris: £80 | £65 Gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Cwrs: Cwrs Cerfio Llwyau

6 Gorffennaf 2024
10:30am - 4pm
Addasrwydd: 16+*
Pris: £65 | £55 Gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Cwrs: Printio Botaneg

6 Gorffennaf 2024
10:30am - 4pm
Addasrwydd: 16+*
Pris: £80 | £65 Gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan

11–27 Gorffennaf 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

12–26 Gorffennaf 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Llygod Bach yr Amgueddfa

12 Gorffennaf, 9 Awst, 13 Medi, 11 Hydref, 8 Tachwedd a 13 Rhagfyr 2024
10.15am - 12.15pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw draw
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: WONDERFEST!

13 Gorffennaf 2024
12 - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Cwrs: Tyfwch Ardd Flodau a Chreu Tusw Blodau Sych

17 Gorffennaf 2024
10:30 -15:30pm
Addasrwydd: 16+*
Pris: £65 | £55 Gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Cwrs: Darlunio Boteganol

17 Gorffennaf 2024
10:30am - 4pm
Addasrwydd: 16+*
Pris: £75 | £60 Gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Mae mwy i Fywyd na Gwaith – Bocsio

22 a 24 Gorffennaf 2024
11yb-4yh
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Storiau a Chrefftau gyda Menter Gorllewin Sir Gâr a Magi Ann!

23 Gorffennaf 2024
10.30am-12.30yp
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Clocsio gyda Tudur Phillips

25 Gorffennaf 2024
10.30am, 11.30am, 1.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am ddim
Archebu lle: Rhaid archebu lle
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Creu Gyda Cardfwrdd

25 Gorffennaf, 1 a 8 Awst 2024
12pm a 2pm
Addasrwydd: Oed 7+
Pris: £2.50 y plentyn
Archebu lle: Tocynnau
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gweithgareddau garddio gyda Jig-So

30 Gorffennaf 2024
10.30am-12.30yp
Addasrwydd: Meithrin/Cynradd
Pris: Am ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Lindys Llon gyda Menter Gorllewin Sir Gâr

2 Awst 2024
10.30am-12.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am ddim
Archebu lle: Galw Heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

2–23 Awst 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Diwrnod Chwarae Cenedlaethol

7 Awst 2024
11am - 2pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan

9–30 Awst 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Captain Barnacle - Pirate Pantomime!

11 Awst 2024
12.30pm a 2.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £3 y plentyn
Archebu lle: Tocynnau
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Parti Môr-ladron!

11 Awst 2024
12 - 4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Her Adeiladu Fawr K'Nex yr Haf

15, 22 a 29 Awst 2024
12.30 – 3.30yh
Addasrwydd: Oed 6+
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Crefftau Hwyliog gyda Menter Gorllewin Sir Gâr

20 Awst 2024
10.30am-12.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gweithgareddau O dan y Môr gyda Jig-So

27 Awst 2024
10.30am-12.30pm
Addasrwydd: Meithrin/ Cynradd
Pris: Am ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ffair Hen Bethau a Gwneuthurwyr y Glannau

7 a 8 Medi 2024
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru 2024

7 a 8 Medi 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ffair Hanes a Threftadaeth

28 Medi 2024
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Digwyddiad Arbennig i Noddwyr: Canolbwyntio ar Archaeoleg

17 Hydref 2024
6.30pm - 8.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am ddim i Noddwyr
Archebu lle: datblygu@amgueddfacymru.ac.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Nadolig y Noddwyr

4 Rhagfyr 2024
6.30pm - 8.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am ddim i Noddwyr
Archebu lle: datblygu@amgueddfacymru.ac.uk
Mwy o wybodaeth