Digwyddiadau

Bydd yr amgueddfa wedi cau ar y dyddiad hwn.

Arddangosfeydd

Cyfle olaf i'w weld
Amgueddfa Lechi Cymru
25 Mai–31 Rhagfyr 2022

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Arddangosfa: Ffosilau o’r Gors

18 Mai 2019 – 2 Mawrth 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Lily'n Ffeindio Ffosil

Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Menyw ifanc yn edrych ar y casgliad o ddeinosoriaid

Digwyddiad: Mwy o Amser yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

First Thursday of each month - click for all dates
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Cymru... Balchder

15 Gorffennaf 2022 – 31 Rhagfyr 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Ailfframio Picton

1 Awst 2022 – 12 Ionawr 2025
Bydd yr arddangosfa ar agor nes 9pm ar 6 Ebrill, 4 Mai ac 1 Mehefin
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Portread o Terrence Higgins wedi ei wneud gan stamp coch a gwyrdd o siâp calon

Arddangosfa: Cymru... cofio Terrence Higgins

1 Rhagfyr 2022 – 31 Rhagfyr 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Portread o Jules Dejouy gan Édouard Manet.

Arddangosfa: Datgelu Portrait of Monsieur Jules Dejouy gan Édouard Manet

17 Ionawr 2023 – 1 Ionawr 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Fedal Croes y Brenin Siôr

Arddangosfa: Cymru... diolch am y GIG

3 Mawrth 2023 – 5 Mawrth 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Testun yn dweud 'Eich stori chi yw ein stori ni'

Digwyddiad Digidol: Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

23 Mawrth–14 Rhagfyr 2023
10.30am - 1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Cofrestrwch drwy e-bostio Bwrdd@amgueddfacymru.ac.uk erbyn 5pm ar y dydd Llun cyn y cyfarfod.
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Arddangosiadau

Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sefyll ar dop chwarel yn edrych ar flanced o gymylau gwynion, mae mynydd yn ymddangos drwy'r cymylau yn y pellter

Arddangosfa: LLECHI: GOLWG GWAHANOL!

18 Mai 2023 – 3 Mawrth 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Trychineb Aberfan. Mae dau blentyn yn sefyll ar y bryn yn edrych ar y gweithwyr yn cloddio am blant sy’n sownd dan y domen lo.

Arddangosfa: 100 Celf

O 8 Awst 2023
10am – 5pm Dydd Mawrth – Dydd Sul
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Rheilffyrdd Unedig

26 Awst 2023 – 25 Chwefror 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Te Prynhawn Nadoligaidd

4–6 a 11–13 Rhagfyr 2023
2pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £14.50 y person
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Cinio dydd Sul Nadoligaidd

3, 10 a 17 Rhagfyr 2023
12:00; 1pm neu 2pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £20.00 y person
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Te Prynhawn Nadoligaidd

6, 8, 13, 15–16 a 20 Rhagfyr 2023
2pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £12.50
Mwy o wybodaeth
Logo Artes Mundi mewn testun gwyn ar gefndir melyn

Arddangosfa: Artes Mundi 10

20 Hydref 2023 – 25 Chwefror 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Blaenafon - Dathliad Treflun

20 Hydref 2023 – 1 Mawrth 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Blasau Cymunedol Abertawe

21 Hydref 2023 – 7 Ionawr 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Mwy o Amser yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

2 Tachwedd, 7 Rhagfyr 2023, 4 Ionawr a 1 Chwefror 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Llygod Bach yr Amgueddfa

10 Tachwedd a 8 Rhagfyr 2023
10.15am - 12.15pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw draw
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Awr Dawel yn yr Amgueddfa

12 Tachwedd, 17 Rhagfyr 2023, 14 Ionawr, 18 Chwefror a 17 Mawrth 2024
3-4yp
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Dewch i Ganu!

21 Hydref, 18 Tachwedd a 16 Rhagfyr 2023
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Cymru ar y Ffordd

25 Tachwedd 2023 – 11 Mai 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Te Prynhawn Nadoligaidd

1, 8, 15 a 22 Rhagfyr 2023
2pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £15.00 y person
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Te Prynhawn Nadoligaidd

1, 8, 15 a 22 Rhagfyr 2023
2pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £15.00 y person
Mwy o wybodaeth
Rhaglen Nadolig 2023 - Siôn Corn a'i Ffrindiau

Digwyddiad: Siôn Corn a'i Ffrindiau yn Sain Ffagan

Dim Lle Ar Ôl
2–3, 9–10 a 16–17 Rhagfyr 2023
10am-6pm
Addasrwydd: 3+
Pris: £14
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

Dim Lle Ar Ôl
6–8 a 15 Rhagfyr 2023
Addasrwydd: 12+
Pris: £18.50
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad Digidol: Sgwrs Amgueddfa AR-LEIN: Adeiladu’n Gynaliadwy - CYMRAEG

7 Rhagfyr 2023
7pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Talwch Beth Gallwch - Rhodd a awgrymir £5
Mwy o wybodaeth
Dyluniad o Amgueddfa Cymru, mae'n nosi a mae seren ddisglair yn amlwg yn yr awyr. Mae eira'n syrthio gyda charped amlwg o eira yn amgylchynu'r Amgueddfa. Mae coeden Nadolig yn sefyll gyda goleuadau llachar.

Digwyddiad: Digwyddiad Ecsgliwsif: Nadolig y Noddwyr

7 Rhagfyr 2023
6.30pm - 8.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £28
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Grŵp Sgetsio Sain Ffagan

8 Rhagfyr 2023, 12 Ionawr, 9 Chwefror a 8 Mawrth 2024
10.30am-12pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Saturnalia

9 Rhagfyr 2023
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Canu Carolau yn yr Iard Hir

9 Rhagfyr 2023
2pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Disgo Tawel

Nôs Sadwrn 9 Rhagfyr 2023
6pm - Canol Nos
Addasrwydd: Digwyddiad Teulu: £8/£10 | Digwyddiad Oedolion yn
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ffair Grefftau'r Gaeaf

9 a 10 Rhagfyr 2023
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Marchnad Grefftwyr Nadolig

9 a 10 Rhagfyr 2023
10am - 5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Paned a Phapur

15, 29 Tachwedd a 13 Rhagfyr 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Rhaglen Nadolig 2023 - Canu yn y Capel

Digwyddiad: Canu yn y Capel

9–10 a 16–17 Rhagfyr 2023
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £6
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Stori a Chân gyda Cymraeg i Blant

13 Chwefror 2024
10.30am
Addasrwydd: Meithrin
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Crefftau Hwyliog gyda Menter Gorllewin Sir Gâr

16 Chwefror 2024
10.30am-12.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Stori a Chân gyda Cymraeg i Blant

16 Ionawr, 20 Chwefror, 12 Mawrth 2024
1.30pm
Addasrwydd: Meithrin
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Stori a Chân gyda Menter Gorllewin Sir Gâr

25 Ionawr, 29 Chwefror, 21 Mawrth 2024
1.30pm
Addasrwydd: Meithrin
Pris: Am ddim
Archebu lle: I gofrestru, e-bostiwch nia@mgsg.cymru
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Cinio dydd Sul nadoligaidd

10 a 17 Rhagfyr 2023
12pm, 1pm neu 2pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £20.00 y person
Mwy o wybodaeth
Castell Sain Ffagan

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan

Dim Lle Ar Ôl
14 Rhagfyr 2023
Addasrwydd: 12+
Pris: £18.50
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth
Torch Nadolig ar ddrws pren.

Digwyddiad: Taith Sain Ddisgrifiad: Traddodiadau’r Gaeaf yn Sain Ffagan

14 Rhagfyr 2023
11am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Amser stori gyda SiônCorn

16 a 17 Rhagfyr 2023
10:45 - 16:30
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: 8.50
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Marchnad Crefft Nadolig

16 a 17 Rhagfyr 2023
10:30 - 3yh
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Rhaglen Nadolig 2023 - Y Fari Lwyd

Digwyddiad: Traddodiadau'r Nadolig: Perfformiadau Y Fari Lwyd

16 a 17 Rhagfyr 2023
11am & 2pm (Sad) / 1pm & 3pm (Sul)
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Te Prynhawn Nadoligaidd

16–17 Rhagfyr 2023
11am, 12:30pm neu 2pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £25.00 y person
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

Dim Lle Ar Ôl
5–26 Ionawr 2024
7pm
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth
llun: Gof yn Amgueddfa Lechi Llanberis

Cwrs: Cyflwyniad i Waith Gof

7 Ionawr, 4 Chwefror a 6 Mawrth 2024
10:00-3pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £150 | £125 gostyngiad
Mwy o wybodaeth
Castell Sain Ffagan

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan

Dim Lle Ar Ôl
11 Ionawr 2024
7pm
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Taith Sain Ddisgrifiad: Bywyd Gwyllt yng Nghymru

18 Ionawr 2024
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

Dim Lle Ar Ôl
2–29 Chwefror 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Cwrs: Cwrs Gwehyddu Brwyn

3 Chwefror 2024
10.30am-4pm
Addasrwydd: 16+*
Pris: £85 | £70 gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad Digidol: Sgwrs Amgueddfa AR-LEIN : Hanes Cymru yw Hanes Pobl Ddu

8 Chwefror 2024
6pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Blwyddyn Dathlu'r Ddraig

11 Chwefror 2024
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Paentio ar y Cyd Dydd San Ffolant

14 Chwefror 2024
7pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £25 yp, neu ddau ar gyfer £45
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gyda'r Hwyr: Gwyddoniaeth Ar Waith

14 Chwefror 2024
6-9pm
Addasrwydd: 3+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Gwanwyn yn Sain Ffagan gyda choed heb ddail yn y cefn a'r cennin Pedr melyn llachar yn y blaendir.

Digwyddiad: Taith Sain Ddisgrifiad: Y Gwanwyn yn Sain Ffagan Taith Natur Feddylgar

22 Chwefror 2024
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Castell Sain Ffagan

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan

Dim Lle Ar Ôl
28 Chwefror 2024
7pm
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth
Basged Arddio Helyg

Cwrs: Plygu Basgedi i Ddechreuwyr: Basged Arddio Helyg

2 Mawrth 2024
10:30 - 4pm
Addasrwydd: 16+*
Pris: £85 | £70 Gostyngiad
Mwy o wybodaeth
Llun: Cwrs cerfio llwyau yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cwrs: Cwrs Cerfio Llwyau

Dim Lle Ar Ôl
2 Mawrth 2024
10:30 - 4yh
Addasrwydd: 16+*
Pris: £65 | £55 Gostyngiad
Mwy o wybodaeth
Sgrinwyna

Cwrs: Cyrsiau Diwrnod Wyna

4, 8, 11 a 13 Mawrth 2024
8:30am - 4pm
Addasrwydd: 16+*
Pris: £150 | £120 Gostyniad
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

7–22 Mawrth 2024
7pm
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Paentio ar y Cyd Sul y Mamau

8 Mawrth 2024
7pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £25 yp neu ddau ar gyfer £45
Mwy o wybodaeth
Llun: Cwrs gwaith lledr yn Sain Ffagan

Cwrs: Cyflwyniad i Waith Lledr

9–10 Mawrth 2024
10:30am - 4pm
Addasrwydd: 16+*
Pris: £85 | £70 Gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Cwrs: Cyrsiau Hanner Dydd: Cyflwyniad i Waith Gof

11, 13 a 15 Mawrth 2024
10 - 12 NEU 1 - 3
Addasrwydd: 18+
Pris: £75 | £60 gostyngiad
Mwy o wybodaeth
Castell Sain Ffagan

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan

14–21 Mawrth 2024
7pm
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth
Teulu yn edrych ar sgerbwd deinosor mewn oriel.

Digwyddiad: Taith Sain Ddisgrifiad: Cyfarfod â'r Deinosoriaid

21 Mawrth 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Amgueddfa Dros Nos: Deinos

23 Mawrth - 24 Mawrth 2024
5.30pm - 9.15am
Addasrwydd: Teuluoedd. Plant oed 6 - 12
Pris: £70 / £75 / £95
Mwy o wybodaeth