Digwyddiadau

Arddangosfeydd

Arddangosfa
POBL
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Ebrill29 Medi 2019
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Women in Welsh dress greeting visitors, 30th August, 1909
Arddangosfa
Arddangosfa Gwisg Dawnsio Gwerin Gymreig
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Mawrth30 Ebrill 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Leonardo da Vinci: Dyn y Darluniau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Chwefror6 Mai 2019
Addasrwydd: pawb
Pris: Oedolion £5 / Gostyngiadau £4 / plant 16 oed ac iau AM DDIM
Archebu lle: Prynwch eich tocynnau yn yr Amgueddfa
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
David Nash: Cerfluniau’r Tymhorau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Mai1 Medi 2019
Addasrwydd: pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Porthladdoedd Coll Cymru
Amgueddfa Wlân Cymru
6 Mai3 Mehefin 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun gan Kyffin Williams
Arddangosfa
Kyffin Williams: yr arlunydd ac Amgueddfa Cymru
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Awst 20181 Mai 2019
Addasrwydd: pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
CHWARELWYR
Amgueddfa Lechi Cymru
11 Mawrth30 Mehefin 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Môr-ladron: Mwy na Chwedlau
Amgueddfa Wlân Cymru
15 Gorffennaf8 Medi 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
ffoto neidr gwyrdd
Arddangosfa
Nadroedd!
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
22 Mehefin15 Medi 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: £7 oedolion, £5 gostyngiadau, £3 plant, £17/£13 teuluoedd
Archebu lle: Prynwch eich tocynnau ar ddiwrnod eich ymweliad
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Ffosilau o’r Gors
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Mai 201917 Mai 2020
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Wedi'r Chwarelwyr Adael
Amgueddfa Lechi Cymru
31 Ionawr23 Mehefin 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Arddangosfa: O Bwll i Amgueddfa
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
30 Medi 201830 Ebrill 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Arddangosfa Teulu'r Glowyr
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
1 Medi 201730 Ebrill 2019
9.30am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Y Clwb Gwau
Amgueddfa Wlân Cymru
1af a’r 3ydd Dydd Mawrth y mis
2-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Amfwy o fanylion ffoniwch yr Amgueddfa: (029) 2057 3070
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Grŵp Bachu Tecstilau Canolbarth Teifi
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob yn ail ddydd Sadwrn
10:30 - 3:30
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Ffoniwch 01559 370824 - ebost littlebird07@aol.com
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Troellwyr Sir Gaerfyrddin a Throellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion Ceredigion
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob dydd Mercher.
10.30am -3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Ffoniwch (029) 2057 3070 am fanylion.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Cwmpengraig Craft Circle
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob Dydd Mercher
10:00am -3:00pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Ffoniwch (029) 2057 3070 am fanylion.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Olion: yr Ap
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Addasrwydd: Oed 12+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
ARchwiliwr Amgueddfa: Canllaw rhyngweithiol i’r orielau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
O 8 Awst 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: £10 yr awr gyda blaendal y gellir ei gael yn ôl
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Grŵp yr Ardd Liwurau Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Am fwy o fanylion cysylltwch â'r amgueddfa ar 02920 570370 neu info@drefachfelindregardeningclub.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Bob Dydd Gwener
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Jigso
Amgueddfa Wlân Cymru
Pob Dydd Gwener heb law am gwyliau ysgol
10:30 - 12:30
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun: clytwaith
Digwyddiad
Sesiwn Grefftau: Cwiltio
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
19 Ionawr, 16 Chwefror, 23 Mawrth, 18 Mai, 22 Mehefin, 21 Medi, 19 Hydref a 23 Tachwedd
10:30am - 12:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £5
Archebu lle: Rhaid archebu gan fod llefydd yn brin.
Mwy o wybodaeth
Llun: Crosio
Digwyddiad
Gwau, Gwnïo a Chrosio
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 Chwefror, 2 Mawrth, 4 Mai, 1 Mehefin, 6 Gorffennaf, 5 Hydref a 2 Tachwedd
2-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Prynhawn y Plantos yn y Pwll Chwarae
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
13 Chwefror, 13 Mawrth, 3 Ebrill, 15 Mai, 12 Mehefin a 17 Gorffennaf
1.30pm-2.45pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Paned a Phapur
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob yn ail dydd Iau
12:00 - 13:00
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Cwrs: Bywluniadu yn yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Dim Lle Ar Ôl
30 Mawrth, 13 Ebrill a 4 Mai
5pm - 7pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £75 am y tri sesiwn
Archebu lle: Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Amser chwarae
Digwyddiad
Amser Chwarae Toddler Time
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1, 8 a 29 Ebrill
1.30pm-3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Profiad Rhith-wirionedd
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
2 Ebrill 20192 Ebrill 2020
9.30am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Dorset Buttons gyda Cylch Crefft Cwmpengraig
Amgueddfa Wlân Cymru
3, 10, 17 a 24 Ebrill
10:00 - 3:00
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galwch 02920 573 086
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ŵyn Bach Lowri
Amgueddfa Wlân Cymru
Dydd Iau cyntaf pob mis
10:30am–12pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Bachgen ar gwrs rhaffau Sain Ffagan
Digwyddiad
CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
5 Ebrill3 Tachwedd 2019
10.15am-4.30pm
Addasrwydd: Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan
Pris: £12
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Helfa Pasg- Y Llwybr Wyau Aur
Amgueddfa Wlân Cymru
628 Ebrill 2019
Trwy'r Dydd
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Yoga Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10, 17, 24 Ebrill, 1, 8, 15, 22 a 29 Mai
6.30pm
Addasrwydd: Oed 16+
Pris: £7.50 (Atyniad arbennig y gwanwyn!! Defnyddiech cod spring10 am 10% gostyniad ar dosbarthiadau tan diwedd Mai)
Archebu lle: Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Helfa Basg
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
1322 Ebrill 2019
11am-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £1 y plentyn
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1328 Ebrill 2019
10am - 5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Ffair Draddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1328 Ebrill 2019
Addasrwydd: Oed 2-11
Pris: O £1
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Chwarae Meddal
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
1328 Ebrill 2019
11am-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Yoga Bore i'r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13, 27 Ebrill, 11 a 25 Mai
10am - 11am
Addasrwydd: Oed 4 - 10. Teuluoedd yn unig.
Pris: £4 Oedolyn | £1.50 Plentyn
Archebu lle: Eventbrite - Nifer cyfyngedig o docynnau
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Plannu ac Addurno!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1522 Ebrill 2019
12:30pm - 3:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Crefftau a Phaentio Wynebau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
17 a 19 Ebrill
11am-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £2 y plenty
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Helfa Pasg
Amgueddfa Lechi Cymru
1722 Ebrill 2019
10am-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £1.50
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Cyfeillion Cwningen Hosan
Amgueddfa Wlân Cymru
18 a 19 Ebrill 2019
12:00 - 03:00pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Canu Gwerin y Pasg: Bronwen Lewis
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Ebrill 2019
2pm - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1922 Ebrill 2019
10am - 3pm
Addasrwydd: Plant 4+ oed
Pris: £3.50
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1922 Ebrill 2019
10am - 3pm
Addasrwydd: Plant 4+ oed
Pris: £3.50
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1922 Ebrill 2019
10am - 3pm
Addasrwydd: Plant 4+ oed
Pris: £3.50
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffilm Sul y Pasg: Mary Poppins Returns (U, 2018)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Ebrill 2019
2pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Creu cwmwl mewn pot jam – ac arbrofion eraill!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2325 Ebrill 2019
11:30am, 1pm a 3pm
Addasrwydd: Oed 7+
Pris: free
Archebu lle: Archebwch eich lle trwy Eventbrite.
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth Oriel
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
24 Ebrill 2019
7:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Crefftau a Phaentio Wynebau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
2426 Ebrill 2019
11am-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £2 y plentyn
Mwy o wybodaeth
Blaenau Ffestiniog
Digwyddiad
Taith Iaith
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Ebrill 2019
12.30pm
Addasrwydd: Dysgwyr Cymraeg
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau- Gludwaith Cwmwl
Amgueddfa Wlân Cymru
25 a 26 Ebrill 2019
12:00 - 03:00pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Pictiwrs Prynhawn: One Flew Over the Cuckoo’s Nest (18, 1975)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Ebrill 2019
1:30pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Ebrill 2019
1PM
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gweithdy Adeiladu Camera
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 a 27 Ebrill 2019
11:30am a 2pm
Addasrwydd: Oed 8+
Pris: £3.50 y pen
Archebu lle: Archebwch eich lle trwy Eventbrite.
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
27 Ebrill 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Darlith Goffa Sid Kidwell – Abertawe, Tref Fechan ar lan Afon Tawe
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
27 Ebrill 2019
11am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Cyfnewid Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
27 a 28 Ebrill 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Leonardo, Cyrff ac Esgyrn...
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 a 28 Ebrill 2019
12pm - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw Heibio
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffilm Gwyliau Pasg: Incredibles 2 (PG, 2018)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Ebrill 2019
2pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Ebrill 2019
10:30am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun: Coeden Magnolia
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: Diwedd y Gwanwyn
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1 Mai 2019
11am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: Pooh’s Heffalump Movie (U, 2005)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Mai 2019
10:30am
Addasrwydd: Ar gyfer plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwy
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Brodwaith Stwmp gyda Cylch Crefft Cwmpengraig
Amgueddfa Wlân Cymru
1, 8, 15, 22 a 29 Mai
10:00 - 3:00
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galwch 02920 573 086
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf – Hwiangerddi
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
3 Mai 2019
10:30am - 12pm
Addasrwydd: Ar gyfer plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwy
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
David Nash
Sgwrs
Sgwrs Gyda: David Nash
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Mai 2019
7pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £12-£15
Archebu lle: Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Codi'r Bedwen Fai yn Sain Ffagan
Digwyddiad
Calan Mai
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 Mai 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Dewch i Ganu!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Mai 2019
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Pride Abertawe
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Mai 2019
12pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7, 14 a 21 Mai
10:30am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Yoga Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9, 16, 23 Mai, 13, 20 a 27 Mehefin
Addasrwydd: 18+
Pris: £10
Archebu lle: Rhaid prynu tocynnau ymalen llaw
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Teithiau Tanddaearol Cyfeillgar i Bobl â Dementia
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
9 Mai, 21 Mehefin a 15 Gorffennaf
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Ffoniwch: 029 2057 3650 i archebu, neu e-bostiwch bigpit@amgueddfacymru.ac.uk
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cwrs: Lliwio Indigo
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
11 Mai 2019
10:30am - 4pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £65 | £55
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffair Hanes Teuluol a Lleol
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Mai 2019
11am – 4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Dangos a Dweud 60 Eiliad
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Mai 2019
2pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Abertawe, y Dref ger yr Afon
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Mai 2019
11.30am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gwehyddu Ryg ar Peg Wŷdd gyds MTTHG
Amgueddfa Wlân Cymru
11 a 25 Mai
10:30 - 3:30
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galwch 02920 573 086
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
12 Mai 2019
10am - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffair Grefftau Vintage Abertawe
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
12 Mai 2019
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Amser chwarae
Digwyddiad
Amser Chwarae Toddler Time
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 a 20 Mai
1.30pm-3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia – Dawns Amser Te
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Mai 2019
1:30pm - 4:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Ffoniwch: (029) 2057 3600
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Amgueddfeydd Liw Nos: Noson Gwis
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
17 Mai 2019
7pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £3.50 y pen Dim mwy na 6 mewn tîm
Archebu lle: Archebwch eich lle trwy Eventbrite.
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Doge Fenis: Tywysog neu Garcharor?
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
18 Mai 2019
11am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Cerbydau Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
18 Mai 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Codi Stêm
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
18 Mai 2019
12pm - 3:30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
18 Mai 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Hwyl i’r Teulu – Ffosilau o’r Gors
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Mai 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Pan oedd Cymru gyfan yn gors!
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Mai 2019
1pm
Addasrwydd: 8+
Pris: Am ddim, ond rhaid rhoi blaendal o £2
Archebu lle: Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Gweithdai Planhigion Ffosil
Digwyddiad
Gweithdai Planhigion Ffosil
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Mai 2019
11am, 12pm, 1pm, 2pm & 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £3.50
Archebu lle: eventbrite
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gŵyl Bro Morgannwg: Perfformiad ar Organ y Ffair
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
19 Mai 2019
10.30-11.30am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
The Orpheus Singers
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Mai 2019
11:30am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Awr Dawel
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 Mai 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Parc Sglefrio!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 Mai 2019
12pm, 1pm, 2pm a 3pm
Addasrwydd: Oed 7+
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch eich lle trwy Eventbrite.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Llwybr Ble mae'r Wyneb?
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 Mai2 Mehefin 2019
10am - 4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
25 Mai2 Mehefin 2019
10am - 5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Gweld y Gwrthrychau: Y Cynulliad yn Ugain Oed
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
26 Mai 2019
11.30am Saesneg, 1pm Cymraeg, 2.30pm Saesneg
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffilm Hanner Tymor: Sherlock Gnomes (U, 2018)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Mai 2019
2:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gweithdai celf i deuluoedd dros hanner tymor
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2831 Mai 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: £2 y pen
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth Oriel
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Mai 2019
7:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Fy Wyneb – Campweithiau Bychan
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Mai1 Mehefin 2019
12:30pm, 1:30pm a 2:30pm
Addasrwydd: Oed 5+
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch eich lle trwy Eventbrite.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Pŵer Blodau a Morthwylio Planhigion
Amgueddfa Wlân Cymru
30 a 31 Mai 2019
12-3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Pictiwrs Prynhawn: Sunset Boulevard (PG, 1950)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
31 Mai 2019
1:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sgwrs a Blasu Gwin
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
31 Mai 2019
7pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £15 y pen / £12.50 Gostyngiadau
Archebu lle: Archebwch eich lle trwy Eventbrite.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
31 Mai 2019
1PM
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Disgo Tawel
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
31 Mai 2019
8pm-Hanner nos
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £13.42-£16.58
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cyflwyniad i Waith Gof
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
Sadwrn 1 Mehefin NEU Sul 2 Mehefin
10.30am-4.30pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £120 / £95 gostyngiad
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Christopher Robin (PG, 2018)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 Mehefin 2019
2:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Teithiau Natur: Gwas y Neidr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 Mehefin 2019
2pm - 3:30pm
Addasrwydd: 7+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Amgueddfa’n Atsain
Amgueddfa Lechi Cymru
2 Mehefin 2019
1PM
Addasrwydd: Pawb
Pris: £8
Mwy o wybodaeth
Amser chwarae
Digwyddiad
Amser Chwarae Toddler Time
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
3, 10, 17 a 24 Mehefin
1.30-3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
NEWYDD! Ffair Grefftau
Amgueddfa Wlân Cymru
8 Mehefin
11yb - 3yp
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Yr Ŵyl Les
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
8 Mehefin 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw Heibio
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Penwythnos Crefftau Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 a 16 Mehefin 2019
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Codir tâl i rai gweithgareddau
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Penwythnos Crefftau Sain Ffagan - Dosbarthiadau Meistr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 a 16 Mehefin 2019
11am-1pm, 2pm-4pm
Addasrwydd: 12+ (rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn)
Pris: £20
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gwledd Sul y Tadau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
16 Mehefin 2019
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
22 Mehefin 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Taith Iaith
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Mehefin 2019
12.30pm
Addasrwydd: Dysgwyr Cymraeg
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gweld y Gwrthrychau: Tywysogion Cymru / Arwisgiad?
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 Mehefin 2019
11.30am Saesneg, 1pm Cymraeg, 2.30pm Saesneg
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Amser chwarae
Digwyddiad
Amser Chwarae Toddler Time
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1, 8 a 15 Gorffennaf
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: Yr Haf
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
3 Gorffennaf 2019
11am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Teithiau Natur: Gwenyn Gwych
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Gorffennaf 2019
2pm - 3:30pm
Addasrwydd: 7+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Hanner canmlwyddiant Glaniad y Lleuad
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Gorffennaf 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw Heibio
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
20 Gorffennaf 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Haf o Lechen
Amgueddfa Lechi Cymru
22 Gorffennaf1 Medi 2019
1-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Crefftau i blant £1
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Archaeoleg yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
27 Gorffennaf 2019
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
27 Gorffennaf11 Awst 2019
10am - 5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun: Ystlum Hirglust
Digwyddiad
Teithiau'r Ystlumod
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
31 Gorffennaf, 7, 14, 22 a 28 Awst
Cyfnos
Addasrwydd: 8+
Pris: £5
Archebu lle: Rhaid archebu ymlaen llaw.
Mwy o wybodaeth
cadwraeth - drysau agored
Digwyddiad
Gofal Casgliadau a Chadwraeth
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 Awst 2019
11am - 1pm | 2pm - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Car gwyrdd Gilbern
Digwyddiad
Gweld y Gwrthrychau: Ceir Gilbern
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10 Awst 2019
11.30am,1pm, 2.30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Teithiau Natur: Helfa Drychfilod
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11 Awst 2019
2pm - 3:30pm
Addasrwydd: 7+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Awst 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2429 Awst 2019
10am - 5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Jyglwyr yn Gwyl Fwyd Sain Ffagan
Digwyddiad
Gŵyl Fwyd 10
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 a 8 Medi 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
National Vegetable Society Show - Cangen Cymru
Digwyddiad
Sioe’r Gymdeithas Lysiau Genedlaethol – Cangen Cymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 a 8 Medi 2019
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gweld y Gwrthrychau: Owain Glyndŵr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 Medi 2019
11.30am Saesneg,1pm Cymraeg, 2.30pm Saesneg
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Amgueddfa Dros Nôs - Deffro Gyda'r Deinos!
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Medi 2019
5:30pm - 9am
Addasrwydd: Plant 6 i 12 oed | Teuluoedd
Pris: Oedolyn: £48 | Plentyn: £48
Archebu lle: Rhaid prynu tocynnau ymalen llaw
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cyflwyniad i Waith Gof
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
Sadwrn 21 Medi NEU Sul 22 September
10.30am-4.30pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £120 / £95 gostyngiad
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 Medi 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
19 Hydref 2019
10am - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
16 Tachwedd 2019
10am - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth