Digwyddiadau

Arddangosfeydd

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Cwrs
Gwersi Gofannu
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
3 Ionawr 020119 Ionawr 2018
10am-11am, 12pm-1pm & 2pm-3pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Archwilwyr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2pm (Dydd Sadwrn a Sul yn ystod tymor yr ysgol)
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Sadyrnau Ysblennydd!
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Bob Sadwrn
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Bob Dydd Gwener
1.30pm - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Ffermio yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Every Day
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Y Clwb Gwau
Amgueddfa Wlân Cymru
1af a’r 3ydd Dydd Mawrth y mis
2-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Troellwyr Sir Gaerfyrddin a Throellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion Ceredigion
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob dydd Mercher.
10.30am -3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Grŵp Bachu Tecstilau Canolbarth Teifi
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob yn ail ddydd Sadwrn
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Ffair Draddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 Ebrill17 Rhagfyr 2017
10am-4pm
Addasrwydd: Oed 2-11
Pris: O £1
Digwyddiad
Cwmpengraig Craft Circle
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob Dydd Mercher
10.30am -3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Olion: yr Ap
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Addasrwydd: Oed 12+
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Taith Dywys: Uchafbwyntiau Gwyddoniaeth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Cwrs
1950au: Diwedd ymerodraeth, dechrau chwyldro cymdeithasol
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2, 9, 16, 23, 30 Hydref, 6, 13, 20, 27 Tachwedd a 4 Rhagfyr
2pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £30 y pen
Digwyddiad
Arddangosiadau Hollti Llechi
Amgueddfa Lechi Cymru
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Sgwrs
Patrymau Perffaith
Amgueddfa Lechi Cymru
2 Tachwedd 201712 Ebrill 2018
1pm-2pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7, 14, 21 a 28 Tachwedd
10.30am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
llun;addurniad Nadolig
Cwrs
Cwrs Crefftau Papur y Nadolig
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
25 Tachwedd 2017
10.30am-4pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £60 / £45 gostyngiadau
Llud and Llevelys
Digwyddiad
Archwilio eich Archif - Chwedlau a llên gwerin
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
25 Tachwedd 2017
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Grefftau’r Nadolig
Amgueddfa Wlân Cymru
25 Tachwedd 2017
10am-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am ddim
Digwyddiad
Codio Gêm Gyfrifiadur!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 Tachwedd 2017
10.30am–12.30pm a 1.30pm–3.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Addurniadau Moch Coed
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 Tachwedd 2017
10.30am -12.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Addurniadau Coed Sgandinafaidd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 Tachwedd 2017
1.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £5 y pen.
Digwyddiad
MONITRO ATMOSFFERAU GANRIF 21AIN
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Tachwedd 2017
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Llwybr Nadolig Pedwar Ban Byd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 Tachwedd 20177 Ionawr 2018
10am – 4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Sgwrs
Nadolig Fictoraidd gyda Ruth Goodman
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Tachwedd 2017
2.30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Aeaf
Amgueddfa Lechi Cymru
26 Tachwedd 2017
11am - 3.45pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £3.50 i weld Sion Corn / £1 am y crefftau
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth - Cynrhon: Gobaith newydd...
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Tachwedd 2017
7.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwydod!
Sgwrs
Taith Iaith
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
30 Tachwedd 2017
1.05pm
Addasrwydd: Dysgwyr Cymraeg
Pris: Am Ddim
Sgwrs
Canmlwyddiant Auguste Rodin
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Rhagfyr 2017
1.05pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf – Nadolig
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Rhagfyr 2017
10.30am–12pm
Addasrwydd: Ar gyfer plant dan 5.
Pris: Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1, 15 a 2830 Rhagfyr
7.30pm
Addasrwydd: 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15
llun;torch Nadolig
Cwrs
Cyrsiau Helyg y Nadolig
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
2 Rhagfyr 2017
10.30am-4pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £70 / £55 gostyngiadau
Digwyddiad
Dewch i Ganu!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 Rhagfyr 2017
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Cwpwrdd Hynodion y Curadur – Nadolig
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 Rhagfyr 2017
12.30pm–2.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod o Hwyl yr Ŵyl
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 Rhagfyr 2017
12pm–4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Cerddoriaeth yn yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Rhagfyr 2017
1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £5
Digwyddiad
Ffilm Nadoligaidd: The Polar Express 3D (U, 2004)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
3 Rhagfyr 2017
2.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth y Nadolig
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Rhagfyr 2017
7.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: A Child’s Christmas in Wales
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Rhagfyr 2017
11.30am Cymraeg
Addasrwydd: Dan 5
Pris: Am Ddim
Taflen Nosweithiau Nadolig
Digwyddiad
Nosweithiau Nadolig
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
69 Rhagfyr 2017
6-9pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £15 oedolion, £8 plant (dan 16. Dan 2 oed am ddim)
Taith Sain Ddisgrifiad: Esblygiad Cymru
Sgwrs
Taith Sain Ddisgrifiad: Esblygiad Cymru
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
7 Rhagfyr 2017
11am - 1pm
Addasrwydd: I ymwelwyr sy’n ddall neu sydd â nam ar eu golw
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Saturnalia
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
9 Rhagfyr 2017
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau: Ailgylchu Addurn Nadolig
Amgueddfa Wlân Cymru
9 Rhagfyr 2017
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Nadolig Fegan Abertawe
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
9 Rhagfyr 2017
10am–4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Digwyddiad Nadolig Babis Big Pit gyda Siân Corn
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
10 Rhagfyr 2017
11.30am-12.30pm & 1.30pm-2.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £5 y plentyn
Cyngerdd Amser Cinio
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
10 Rhagfyr 2017
1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Rhagfyr 2017
10am–3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Nadolig Vintage a Gwaith Llaw
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Rhagfyr 2017
10am – 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Carolau yn yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Rhagfyr 2017
3.30pm
Addasrwydd: pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Ship Lovers Group
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Rhagfyr 2017
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Cwis Nadoligaidd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Rhagfyr 2017
7pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £3.50 y pen.
Digwyddiad
Taith Ysbryd Castell Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 a 27 Rhagfyr
7.30pm
Addasrwydd: 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £11.25
Sgwrs
Nadolig a’r Prydeinwyr: Hanes Modern
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Rhagfyr 2017
11am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Agored y Gymdeithas Hanes
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Rhagfyr 2017
1 – 4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Nadoligaidd:The Nightmare Before Christmas 3D (PG, 1993)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Rhagfyr 2017
2.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad Ffermwyr Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
16 Rhagfyr 2017
10am - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Nadolig
Digwyddiad
Nadolig yn yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 a 17 Rhagfyr 2017
10am - 4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Codir tâl ar gyfer rhai gweithgareddau
Digwyddiad
Siôn Corn yn y Pwll
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
17 Rhagfyr 2017
10.30am-11pm a 1.30pm-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £5 y plentyn
Digwyddiad
Ffilm Nadoligaidd: It’s a Wonderful Life (U, 1946)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
17 Rhagfyr 2017
2pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Noson Garolau
Amgueddfa Wlân Cymru
19 Rhagfyr 2017
6.30pm-8pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am ddim
Digwyddiad
Bacon, Doig a’r ‘Dolig
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1922 Rhagfyr 2017
11-1pm, 2-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Daeargrynfeydd, llosgfynyddoedd a meteorynnau.
Sgwrs
Sgwrs i’r Teulu: Daeargrynfeydd, llosgfynyddoedd a meteorynnau.
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
6 Ionawr 2018
1pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Plygain
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 Ionawr 2018
2-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Cwrs
1960au: Chwyldro
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
8, 15, 22, 29 Ionawr, 5, 12, 19, 26 Chwefror, 5 a 12 Mawrth
2pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £30pp
Digwyddiad
Ship Lovers Group
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Ionawr 2018
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Taith tu ôl i’r llenni yn y labordy cadwraeth archaeoleg
Sgwrs
Sgwrs Dydd Gwener: Taith tu ôl i’r llenni yn y labordy cadwraeth archaeoleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
12 Ionawr 2018
1.05pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Anelu am y Sêr yn yr Amgueddfa
Digwyddiad
Anelu am y Sêr yn yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 Ionawr 2018
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Cyngerdd Amser Cinio
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Ionawr 2018
1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Yr Afon
Sgwrs
Sgwrs Dydd Gwener: Yr Afon
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Ionawr 2018
1.05pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Llun priodas
Digwyddiad
Prynhawn Priodasol
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Ionawr 2018
11.30am-3.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
DIWYDIANT CYMRU A'R RHYFEL BYD CYNTAF
Amgueddfa Lechi Cymru
22 Ionawr15 Gorffennaf 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
llun;fflamau
Digwyddiad
Straeon ger y Tân – Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 Ionawr 2018
11.30am-12.30pm Cymraeg, 1.30pm-3.30pm Saeneg
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
llun;plygu gwrych
Cwrs
Plygu Gwrych – Cyrsiau Undydd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 Ionawr a 6 Chwefror
9am-4pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £100 / £75
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: Y Gaeaf
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
31 Ionawr 2018
11am-12pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2 y pen
Sgwrs
Sgwrs gyda Martin Parr a David Hurn
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
7 Chwefror 2018
7pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Oedolyn £10, Consesiwn £8
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau – Crefftau’r Ddraig
Amgueddfa Wlân Cymru
22 a 23 Chwefror 2018
12pm-3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am ddim