Digwyddiadau

Arddangosfeydd

Arddangosfa COFEB Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis 2018
Arddangosfa
COFEB
Amgueddfa Lechi Cymru
23 Gorffennaf31 Rhagfyr 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Môr-ladron: Mwy na Chwedlau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mawrth30 Medi 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
ffoto Marilyn Monroe
Arddangosfa
Merched a Ffotograffiaeth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Mai 20189 Mehefin 2019
Addasrwydd: pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Porthladdoedd Coll Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mehefin21 Hydref 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Pabi'r Coffáu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Gorffennaf 20183 Mawrth 2019
Addasrwydd: pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
logo artes mundi
Arddangosfa
Artes Mundi 8
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Hydref 201824 Chwefror 2019
Addasrwydd: pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Arddangosfa: O Bwll i Amgueddfa
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
30 Medi30 Rhagfyr 2018
Dod yn fuan
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Deluge
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Medi4 Tachwedd 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Kyffin Williams: yr arlunydd ac Amgueddfa Cymru
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Awst 20181 Mai 2019
Addasrwydd: pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
LLWYTH O LECHI GLEISION
Amgueddfa Lechi Cymru
23 Gorffennaf31 Rhagfyr 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Groto Gwlân Blwyddyn y Môr
Amgueddfa Wlân Cymru
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Teulu'r Glowyr
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
1 Medi 201730 Rhagfyr 2018
9.30am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Y Clwb Gwau
Amgueddfa Wlân Cymru
1af a’r 3ydd Dydd Mawrth y mis
2-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Amfwy o fanylion ffoniwch yr Amgueddfa: (029) 2057 3070
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Troellwyr Sir Gaerfyrddin a Throellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion Ceredigion
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob dydd Mercher.
10.30am -3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Ffoniwch (029) 2057 3070 am fanylion.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Grŵp Bachu Tecstilau Canolbarth Teifi
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob yn ail ddydd Sadwrn
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Ffoniwch 01559 370824 - ebost littlebird07@aol.com
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Cwmpengraig Craft Circle
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob Dydd Mercher
10.30am -3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Ffoniwch (029) 2057 3070 am fanylion.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Olion: yr Ap
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Addasrwydd: Oed 12+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Arddangosiadau Hollti Llechi
Amgueddfa Lechi Cymru
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Merch ar gwrs rhaffau Sain Ffagan
Digwyddiad
CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10am-5pm
Addasrwydd: Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan
Pris: £10
Mwy o wybodaeth
Llun: clytwaith
Cwrs
Clwb Cwiltio
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Mai, 16 Mehefin, 21 Gorffennaf, 22 Medi, 20 Hydref a 17 Tachwedd
10:30 - 12:30
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £5
Archebu lle: Rhaid archebu gan fod llefydd yn brin
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
ARchwiliwr Amgueddfa: Canllaw rhyngweithiol i’r orielau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
O 8 Awst 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: £10 yr awr gyda blaendal y gellir ei gael yn ôl
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Grŵp y Ardd Liwurau Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Am fwy o fanylion cysylltwch â'r amgueddfa ar 02920 570370 neu info@drefachfelindregardeningclub.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
18 a 25 Medi
10:30am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Rhaid archebu lle - (029) 2057 3600
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Bob Dydd Gwener
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Amser chwarae
Digwyddiad
Amser Chwarae Toddler Time
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10, 17 a 24 Medi
1.30pm-3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 a 29 Medi
Addasrwydd: 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15.50
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Owain Glyndŵr: Ein Harwr Ni
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
22 Medi 2018
11am Cymraeg,1pm Saesneg, 3pm Saesneg
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £5 y pen
Archebu lle: Tocynnau ar gael trwy Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Taith Yr Iaith
Amgueddfa Wlân Cymru
22 Medi 2018
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Diwrnod Hanes
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Medi 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Darlunio Brangwyn
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 Medi 2018
6pm
Addasrwydd: Oed 16+
Pris: £5 y pen
Archebu lle: Nifer cyfyngedig o docynnau. Ar gael o Siop yr Amgueddfa neu dros y ffôn. Rhif, cyfradd leol: (029) 2057 3600
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Suffragette (12A, 2015)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 Medi 2018
2pm
Addasrwydd: 12A
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Dawns Amser Te
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Medi 2018
12pm-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Rhain archebu lle - ffon: 02920 573600
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Oriel Science Cafe
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Medi 2018
7:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Castell Tywyll Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
27 Medi 2018
7.30pm-9.15pm
Addasrwydd: 10+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £12.50 oedolyn, £10 am 10-13 oed
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Taith Iaith
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Medi 2018
12.30pm
Addasrwydd: Dysgwyr Cymraeg
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Clasur o Ffilm: Rebel Without a Cause (PG, 1955)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Medi 2018
1:30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Medi 2018
1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Dathlu'r Arwr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Medi 2018
12pm-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Mis Hanes Pobl Dduon Cymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Medi 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
The Haywood Sisters
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Medi 2018
1pm a 2.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad Real Food Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Medi, 13 Hydref, 17 Tachwedd a 15 Rhagfyr
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Gweithdy Lliwio Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
30 Medi 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £55 yn gynnwys deunyddiau
Archebu lle: Hanfodol
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Menywod a Ffotograffiaeth: Lydia Pang
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
30 Medi 2018
1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £4
Archebu lle: www.eventbrite.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Creu ar y Cyd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
231 Hydref 2018
10am - 5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Hydref 2018
10.30am - 1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: cysylltwch â Elaine Cabuts ar ffôn: 02920 573204 neu e-bostiwch: elaine.cabuts@amgueddfacymru.ac.uk gan 5yh Mercher 26 Medi 2018.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
HUSH - Disco Distaw
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
56 Hydref
20:00-0:00
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £10 ymlaen llaw / £14 ar y drws
Mwy o wybodaeth
Cyngerdd Amser Cinio
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
7 Hydref 2018
1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Dwlu ar Wyddoniaeth!
Digwyddiad
Gwyddoniaeth ar y Sadwrn!
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 Hydref 2018
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Atgyfodi
Digwyddiad
Atgyfodi
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1921 Hydref 2018
6.45pm, 5.15pm dydd Sul
Addasrwydd: Pawb
Pris: £19.50, gostyngiad £18.50
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cyflwyniad i Waith Gof
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
20 Hydref 2018
10.30am-4.30pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £120 / £95 gostyngiad
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Menywod a Ffotograffiaeth: Helen Sear
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Hydref 2018
1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £4
Archebu lle: www.eventbrite.co.uk
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Taith Iaith
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Hydref 2018
12.30PM
Addasrwydd: Dysgwyr Cymraeg
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Hydref 2018
1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Helfa Calan Gaeaf
Amgueddfa Lechi Cymru
26 Hydref2 Tachwedd 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £1
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cynhadledd Cymru Anhysbys
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Hydref 2018
10am - 3.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Rhaid archebu: www.welshwildlife.org/unknown-wales
Mwy o wybodaeth
llun;dyn gwellt
Digwyddiad
Adeiladu’r Dyn Gwiail
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2730 Hydref 2018
12-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Taflen Nosweithiau Nadolig
Digwyddiad
Nosweithiau Calan Gaeaf
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2931 Hydref
6pm-9pm
Addasrwydd: Oed 4+
Pris: £15 oedolion, £8 plant (dan 16 oed), plant dan 2 oed am ddim
Mwy o wybodaeth
logo artes mundi
Digwyddiad
Gweithdai Artes Mundi
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
30 Hydref2 Tachwedd 2018
12pm - 4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Diwrnod Agored y Gwyddorau Naturiol – Calan Gaeaf
Digwyddiad
Tu ôl i'r Llenni: Calan Gaeaf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
31 Hydref 2018
11am -4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Cyngerdd Amser Cinio
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
4 Tachwedd 2018
1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun o dorch pabis
Digwyddiad
Gwasanaeth Coffa
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10 Tachwedd 2018
10.50am-1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sul y Cofio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
11 Tachwedd 2018
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cyrsiau Hanner Dydd: Cerfio Llwyau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Tachwedd 2018
10:30am - 1pm NEU 2pm - 4:30pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £40 / £50
Archebu lle: Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Archwilio eich Archif - Blwyddyn y Môr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
18 Tachwedd 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Wythnos Cemeg
Digwyddiad
Cemeg Ymarferol!
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
24 Tachwedd 2018
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Taith Iaith
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Tachwedd 2018
12.30pm
Addasrwydd: Dysgwyr Cymraeg
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
30 Tachwedd 2018
1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
llun;torch Nadolig
Cwrs
Cwrs: Helyg y Nadolig
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1 Rhagfyr 2018
10:30am - 4:30pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £55 / £70
Archebu lle: Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw
Mwy o wybodaeth
Cyngerdd Amser Cinio
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2 Rhagfyr 2018
1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sion Corn yn cerdded heibio Siop Gwalia
Digwyddiad
Nosweithiau Nadolig
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
68 Rhagfyr
6pm-9pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £15 oedolion, £8 plant (dan 16 oed), o dan 2 am ddim
Mwy o wybodaeth
Taith Sain Ddisgrifiad: Esblygiad Cymru
Digwyddiad
Taith Sain Ddisgrifiad:: Esblygiad Cymru
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 Rhagfyr 2018
11am - 1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Rhaid archebu (029) 2057 3240
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Cyngerdd Carolau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 Rhagfyr 2018
3.30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Amgueddfa Dros Nôs - Deffro Gyda'r Deinos!
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 a 6 Ionawr 2019
5:30pm - 9am
Addasrwydd: Plant 6 i 12 oed | Teuluoedd
Pris: Oedolyn: £48 | Plentyn: £48
Archebu lle: Rhaid prynu tocynnau ymalen llaw
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cwrs: Cyflwyno Enamlo
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
26 Ionawr 2019
10:30am - 4pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £55 / £65
Archebu lle: Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.
Mwy o wybodaeth
Cinio Mawreddog Dydd Gŵyl Dewi 2019
Digwyddiad
Cinio Mawreddog Dydd Gŵyl Dewi 2019
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1 Mawrth 2019
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £70 a ffi archebu (mae prisiau gostyngol ar gael i'n partneriaid cymunedol ar gais.) Byrddau £600 ynghyd a ffi archebu.
Mwy o wybodaeth