English

Arddangosfeydd

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Amser Stori a Chân yn Gymraeg i Fabanod - mae sesiwn 16 Mehefin wedi canslo
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Pod dydd Iau ystod y tymor ysgol
10am-11.30am
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Pecyn Antur Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Teuluoedd / £3.50
Digwyddiad
Sadyrnau Ysblennydd!
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Bob Sadwrn
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Chwefror31 Rhagfyr 2017
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffermio yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Every Day
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Llun: Dafad a'i hwyn
Digwyddiad
Wyna yn Llwyn-yr-eos
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
131 Mawrth 2017
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Llun: Dafad ag oen
Digwyddiad
#sgrinwyna
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
131 Mawrth 2017
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Cyflwyniad i Ddaeareg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2, 9, 16, 23 a 30 Mawrth
3.00-4.30pm
Pawb / £60 am y 5 dyddiad.
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4, 11, 18 a 2425 Mawrth
7.15pm
12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7, 14, 21 a 28 Mawrth
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Lansiad Llyfr – The Fire in the Wood
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 Mawrth 2017
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Seboni gyda Mam!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 a 26 Mawrth 2017
11.30am, 1pm & 3pm
Ymarferol, Oed 6+ / Am Ddim
Llun: Blodyn Cosmos
Cwrs
Cwrs Garddio: Tyfu Blodau o Hadau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Mawrth 2017
10am-1pm
18+ / £30
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Mawrth 2017
7.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: Finding Dory (U: 2016)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Mawrth 2017
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
Sgwrs
Taith Iaith: Swyn Byd Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
30 Mawrth 2017
1.05pm
Oedolion / Nifer benodol o leoedd, archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
31 Mawrth
8:30pm
12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Clasur o Ffilm: Rear Window
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
31 Mawrth 2017
1.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs Dydd Gwener: Heriau i Gadwraethwyr wrth Ail-wifro Castell Sain Ffagan
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
31 Mawrth 2017
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
31 Mawrth 2017
1pm
Pawb / Nifer benodol o leoedd, archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd
Digwyddiad
Trychineb Janet
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Ebrill 2017
1pm a 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dewch i Ganu!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Ebrill 2017
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Mor-ladron ffiaidd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Ebrill 2017
1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Animeiddio Sbwriel
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 a 2 Ebrill 2017
11.30am & 2.30pm
Oed 7+ / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1 a 7 Ebrill
8.15pm
12+ (Rhaid i blant dan18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2 Ebrill 2017
1.05pm
Pawb / Nifer benodol o leoedd, archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd
Digwyddiad
Sesiwn Trin a Thrafod gyda Sain Ddisgrifiad
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
6 Ebrill 2017
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Ailgylchu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Ebrill 2017
10.30am – 12pm
Plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr. / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs Dydd Gwener: Traethellau Mawddach, Abermaw gan John Ingle Lee
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
7 Ebrill 2017
1.05pm
Pawb / Nifer benodol o leoedd, archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd
Digwyddiad
Sioe Falŵns
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
8 Ebrill 2017
1pm a 3pm
Galw Draw / Am Ddim
Sgwrs
Darlith Flynyddol ‘Cymru – Yn Ystod ac Wedi Oes y Glo’
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
8 Ebrill 2017
1.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfnewid Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
8 a 9 Ebrill 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Paentio lliwiau a siapiau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
813 Ebrill 2017
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Helfa Wyau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
823 Ebrill 2017
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llwybr y Pasg
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
823 Ebrill 2017
10am - 5pm
Teuluoedd / £1 y pen
Ffair Draddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 Ebrill17 Rhagfyr 2017
10am-4pm
Oed 2-11 / O £1
Digwyddiad
Olion: yr Ap
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 Ebrill22 Rhagfyr 2017
10am-5pm
Oed 12+ / Am Ddim
Digwyddiad
Cwtchfest y Gwanwyn
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 Ebrill 2017
11am - 5pm
Oedolion / £6
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
9 Ebrill 2017
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Atgyweirio
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Ganslo
9 Ebrill 2017
11am - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Bad Achub y Mwmbwls William Gammon, 1947-74
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
9 Ebrill 2017
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Bom Hadau a Photiau Planhigion
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1013 Ebrill 2017
12.30pm - 3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Llun llyfrau
Digwyddiad
Adrodd straeon a mwy...
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10, 12 a 19 Ebrill
2.30-4.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau’r Pasg
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
1012 a 1719 Ebrill
12pm-4pm
Teuluoedd / Codir tal bychan
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Pennau Berwr hynfyd
Amgueddfa Wlân Cymru
1214 Ebrill 2017
12pm-3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Hwyl y Pasg
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Ebrill 2017
12pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Llun: cyw ag wyau pasg
Digwyddiad
Helfa Basg Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1417 Ebrill 2017
11am-2pm
Oed 4+ / £2.50 y plentyn
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1415 a 17 Ebrill
8.30pm
12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Llwybr y Gwanwyn i Deuluoedd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1417 Ebrill 2017
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Pasg yn yr Amgueddfa
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
1417 Ebrill 2017
11am - 4pm Dydd Gwener, Dydd Sadwrn, Dydd Llun, 2-4pm Dydd Sul
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1423 Ebrill 2017
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfnewid Llyfrau
Amgueddfa Wlân Cymru
1423 Ebrill 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Sul y Pasg: How Green Was My Valley (U: 1941)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Ebrill 2017
2.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Waledi a Phyrsiau Tetra Pak
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
18 Ebrill 2017
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdai Darluniau Botanegol i’r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1821 Ebrill 2017
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: The Jungle Book (U 1967)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Ebrill 2017
10.30am
Dan 5 oed / Am Ddim
Digwyddiad
Basged Grog Tetra Pak
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Ebrill 2017
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Blodau o Gylchgronau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Ebrill 2017
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Pypedau o Sanau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2123 Ebrill 2017
11.30am, 12.30am, 2pm a 3pm
Hands on / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2122 a 2829 Ebrill
8.45pm
12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Llun: Tudalen geiriadur
Digwyddiad
Ar Lafar - Gŵyl Gymraeg i ddysgwyr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
22 Ebrill 2017
11am-4pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
The Life and Times of Sir Winston Churchill
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Ebrill 2017
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Ar Lafar-Gŵyl Gymraeg i ddysgwyr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Ebrill 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Hanesion Hyll: Anturiaethau'r Môr-Ladron
Amgueddfa Wlân Cymru
22 Ebrill 2017
11.30am-3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Bryn Eryr Fferm Oes yr Haearn
Digwyddiad
Straeon yn Bryn Eryr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
23 Ebrill 2017
11.30am-12.30pm Cymraeg a 1.30-3.30pm Saesneg
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Hanner Tymor: Trolls (U: 2016)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 Ebrill 2017
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 Ebrill, 2, 9, 16 a 23 Mai
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Ebrill 2017
7.30pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Taith Iaith: Gillian Ayres
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Ebrill 2017
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs a Thaith Gwiltio
Amgueddfa Wlân Cymru
27 Ebrill 2017
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Ebrill 2017
1pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Dydd Gwener: Cyflwyniad i’n harddangosfa o waith Gillian Ayres.
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Ebrill 2017
1.05pm
oedolion / Am Ddim
Eglwys Sant Teilo
Digwyddiad
Côr Clarinét De Cymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Ebrill 2017
12pm,1pm a 2.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Cwiltio
Amgueddfa Wlân Cymru
29 Ebrill 2017
10am-4.30pm
Oedolion / £30 y pen
Codi'r Bedwen Fai yn Sain Ffagan
Digwyddiad
Calan Mai
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Ebrill1 Mai 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Ebrill1 Mai 2017
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Fforwm Hanes Cymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Ebrill1 Mai 2017
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiwn Creu Siglwr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Ebrill1 Mai 2017
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Mai 2017
12pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Trafnidiaeth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Mai 2017
10.30am-12pm
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs Dydd Gwener: Cesar, Sihtric ac Owain Glyndŵr
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Mai 2017
1.05pm
Pawb / Nifer benodol o leoedd, archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd
Digwyddiad
Cerbydau Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Mai 2017
11am-4pm
Dibynnu ar y tywydd / Am Ddim
Digwyddiad
Dewch i Ganu!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Mai 2017
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Hanes Lleol a Theuluol
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Mai 2017
11am - 4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dangos a Dweud mewn 60 Eiliad
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Mai 2017
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Locomotif Stêm Penydarren
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Mai 2017
12pm-3.30pm
Dibynnu ar y tywydd / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Seryddol Caerdydd i’r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
6 Mai 2017
10am-4pm
Oedolion / Am Ddim
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Digwyddiad
Darlith Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
6 Mai 2017
10.30am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Nowaith Priodasol
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Mai 2017
9pm-9pm
Oedolion / Am Ddim
Cymryd Rhan
Digwyddiad
Cynhadledd Gwirfoddolwyr Treftadaeth 2017: Creu amgylchedd cefnogol lle gall gwirfoddolwyr ffynnu.
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
8 Mai 2017
9.20am – 5.00pm
Pawb / £35.00 + tâl archebu
Sgwrs
Noson Blasu Gwin – Haf ym Môr y Canoldir
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
12 Mai 2017
7pm
Oedolion / Tocynnau’n £15/£12.50
Digwyddiad
Sgwrs Dydd Gwener: Rhywbeth Hen a Rhywbeth Newydd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
12 Mai 2017
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Agored gyda Churaduron a Chadwraethwyr
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 Mai 2017
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Byw yn y Wlad
Amgueddfa Wlân Cymru
13 Mai 2017
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Grefftau Cartref
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Mai 2017
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Mai 2017
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Mai 2017
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Nowaith Priodasol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Mai 2017
6-9pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs Dydd Gwener: Cadw i’r Oesoedd a Ddel...?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Mai 2017
1.05PM
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Awyrennau Siampŵ
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mai 2017
10.30am-12.30pm
Hands on / Am Ddim
Sgwrs
Richard Price – Sgwrs
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mai 2017
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Cychod Broc Môr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mai 2017
1.30pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Taith Iaith: Diwrnod Cenedlaethol Bioamrywiaeth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Mai 2017
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs Dydd Gwener: Diwrnod Rhyngwladol Bioamrywiaeth gyda gwyddonydd o’r Amgueddfa.
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Mai 2017
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Mai 2017
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Uwcharwyr!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
27 Mai 2017
12pm-4pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Deinosoriaid yn Deor: Diwrnod o Weithgareddau i’r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Mai 2017
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyddoniaeth Uwcharwyr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
27 Mai 2017
1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Sain Ffagan Drwy’r Canrifoedd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2729 Mai 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
27 Mai4 Mehefin 2017
10am-5pm
Pawb / Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Digwyddiad
Ffilm Gŵyl y Banc: Swallows and Amazons (PG: 2016)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Mai 2017
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Apollo 11 Campervan
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 a 30 Mai 2017
12.30pm a 2.30pm
Oed 7 + / £3 y pen
Digwyddiad
Deinosoriaid yn Deor: Gweithdai i’r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Mai2 Mehefin 2017
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Arwyr!
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
29 Mai2 Mehefin 2017
Gweithdai am 11am, 12pm, 2pm a 3pm
Teuluoedd / £2 y pen
Digwyddiad
3 Pheth Cŵl gyda Cheiniog
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mai4 Mehefin 2017
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: Monsters Inc (U: 2001)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
31 Mai 2017
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
31 Mai 2017
7.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Gwenynwyr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
3 Mehefin 2017
11am -1pm & 2- 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Hanner Tymor: Moana (PG: 2016)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Mehefin 2017
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Llun: tabledi ibuprofen
Digwyddiad
Sioe Deithiol y GIG
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Mehefin 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwledd Sul y Tadau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
18 Mehefin 2017
12pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Haf yn yr Amgueddfa
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
21 Gorffennaf3 Medi 2017
12pm - 4pm Dydd Llun - Dydd Sadwrn a 2-4pm Dydd Sul
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Burning Lantern
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Awst
5pm-11pm
Pawb / £45 / £22.50
Digwyddiad
Amgueddfa Wedi Cau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Awst
O 1pm
Pawb / Am fwy o fanylion ewch i wefan y digwyddiad
Digwyddiad
Gŵyl Fwyd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 a 10 Medi 2017
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cwtch the Bride yn y Glannau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
17 Medi 2017
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cwtch the Bride yn y Glannau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
15 Hydref 2017
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Hanner Tymor yr Hydref
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
30 Hydref3 Tachwedd 2017
Gweithdai am 11am, 12pm, 2pm a 3pm
Teuluoedd / £2 y pen